Så används pengarna

Kostnader som kommunen har är till exempel löner, förbrukningsmaterial, it-kostnader och hyror.

I tabellen visar vi hur många procent av den skatt du betalar till kommunen det är som går till respektive verksamhet. Exemplet visar en person som har en beskattningsbar inkomst på 30 000 kronor per månad. Per år är inkomsten 360 000 kronor och 20,19 procent skatt till Växjö kommun motsvarar 72 683 kronor. Tabellen visar hur många procent av den skatt du betalar till kommunen det är som går till respektive verksamhet.

Skattefinansierad verksamhet

Nettokostnad,

mnkr

Procent av skatten

Skatt,

kronor

Politisk verksamhet

54

1,0

715

Infrastruktur, skydd m.m

281

5,1

3 720

Kultur och fritid

290

5,3

3 841

Förskola, skolbarnomsorg

832

15,2

11 019

Grundskola inklusive förskoleklass

1 208

22,0

16 005

Gymnasieskola

410

7,5

5 436

Vuxenutbildning och övrig utbildning

9

0,2

126

Vård och omsorg

1 635

29,8

21 665

Individ och familjeomsorg

335

6,1

4 445

Särskilt riktade insatser

55

1,0

726

Affärsverksamhet

32

0,9

427

Gemensamma verksamheter

344

6,2

4 558

Summa

5 485

100,0

72 683

Med särskilt inriktade insatser avses flyktingmottagande och arbetsmarknadsåtgärder, vars minusvärde innebär att nettoutfallet har mer intäkter än kostnader totalt sett. Med gemensamma verksamheter avses i huvudsak gemensamma lokaler och administrativa stödfunktioner, såsom ekonomi, personal, IT, kansli etc.

Senast uppdaterad: 6 april 2023