Årsrapporter

Årsredovisningen innehåller en översikt över kommunens ekonomiska ställning och verksamhet.

Den sammanställda redovisningen för kommunkoncernen omfattar, förutom kommunens egen verksamhet, även den verksamhet som drivs i form av aktiebolag, kommunalförbund och stiftelse.

Årsredovisningen tar upp övergripande frågeställningar och sammanfattar de ekonomiska, finansiella och verksamhetsmässiga aspekterna av Växjö kommun. Nämndernas årsrapporter utgör en samlad utvärdering, uppföljning och analys av året som gått. På dessa baseras också bedömningar och formuleringar av strategiska frågor. Årsrapporten blir underlag för kommunens årsredovisning och för kommande budget och flerårsplan.

Senast uppdaterad: 14 februari 2024