Bostadsbyggande

Visste du att...

  • det fanns över 47 400 bostäder i Växjö kommun 2020 och att drygt 19 500 av dessa var småhus?
  • av de totalt 47 400 bostäderna var cirka 47 procent hyresrätter, 35 procent äganderätter och drygt 18 procent bostadsrätter?
  • boendetätheten i Växjö kommun är cirka 1,7 personer per lägenhet medan motsvarande siffra för småhusen i kommunen ligger på ett snitt av 2,7 personer?

Under 2020 byggdes nästan 900 nya bostäder (889) i Växjö kommun. Det kan jämföras med en genomsnittlig byggtakt på drygt 450 nya bostäder per år* i Växjö kommun sedan början av 1990-talet (*perioden avser 1991-2019).

Senast uppdaterad: 28 juni 2023