Om konsthallen

Växjö konsthall är en kommunal konsthall, som visar utställningar med svenska och internationella konstnärer. Vi är en mötesplats, där den samtida konsten synliggörs och diskuteras. Vi har alltid fritt inträde till våra utställningar.

Vit tegelbyggnad. På fasaden står det Växjö konsthall

Den samtida konsten inbegriper många parallella riktningar och uttrycksformer. Konstnärer arbetar allt mer gränsöverskridande i en globaliserad värld, där det lokala och det internationella går hand i hand. Växjö konsthall vill spegla denna utveckling genom att ständigt ligga i framkant och vara lyhörd för konstens förutsättningar och villkor.

Utöver våra utställningar har vi ett brett programutbud med bland annat konstnärssamtal, kulturkvällar, föreläsningar, konserter, workshops, happenings. Vi har alltid något spännande på gång.

Växjö konsthall har alltid fri entré, när det gäller egna arrangemang. Vi finns på Västra Esplanaden 10, mitt emot stadsbiblioteket mitt i centrala Växjö.

Växjö konsthall är anpassad för dig med funktionshinder. Vi har:

 • Automatisk entrédörr
 • Handikapptoalett
 • Hörslinga
 • Anpassad receptionsdisk
 • Inga trösklar

Hyra konsthallens lokal

Konsthallens lokal kan hyras av föreningar, företag, organisationer och privata hyresgäster.

Policy för uthyrning och utlåning av lokaler, scener och anläggningar som kultur- och fritidsnämnden ansvarar för. , 184 kB.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev får du koll på våra samtida konstutställningar, workshops och event. Du får även nyheter, tider och datum på allt som händer hos oss på Växjö konsthall.

Förhandsvisning


Ordinarie öppettider

Söndag-måndag, stängt
Tisdag-fredag, klockan 12.00-18.00
Lördag, klockan 12.00-16.00

Avvikande öppettider

23 september stängt
30 september stängt
Lördag 7 oktober öppet klockan 11.00-17.00
Söndag 8 oktober öppet klockan 11.00-17.00
21 oktober
stängt
4 november stängt
6 januari stängt
23 december stängt
6 januari stängt

Så behandlas dina personuppgifter av kultur- och fritidsförvaltningen när det gäller digitalt nyhetsbrev för Växjö konsthall.

För att kunna skicka digitalt nyhetsbrev om konsthallens utställningar och programpunkter behöver vi behandla och spara dina personuppgifter. Det är i huvudsak din mejladress och postadress. Vi behandlar däremot aldrig fler personuppgifter än vad som är nödvändigt för vår verksamhet. De personuppgifter vi behandlar har vi fått från dig som registrerat dig till nyhetsbrevet. Om du inte vill att vi fortsätter att behandla dina personuppgifter blir följden att vi inte kan skicka ut det digitala nyhetsbrevet till dig.

Vi tillämpar alltid gällande lagstiftning när vi behandlar dina personuppgifter. Den rättsliga grunden för vår behandling är allmänt intresse. Du har när som helst rätt att avregistrera dig från att få fler utskick. Dina personuppgifter kommat att sparas tills du meddelar att du inte längre vill ha något utskick, då kommer personuppgifterna att gallras.

Det digitala nyhetsbrevet administreras av ett system som heter Mailchimp och detta är beläget i USA, alltså utanför EU/EES. Mailchimp är godkända av EU och omfattas av samma regler som om uppgifterna hade behandlats inom EU/EES. DU har alltså samma rättigheter som vanligt.

Du har rätt till information om när och hur dina personuppgifter behandlas. Du har i vissa fall även rätt att få dina uppgifter rättade, raderade eller begränsade. Du har även rätt att begära information om vilka personuppgifter som behandlas om dig, ett så kallat registerutdrag.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen är Kultur- och fritidsnämnden, Växjö kommun organisationsnummer 212000-0662. För att utöva dina rättigheter och exempelvis begära ett registerutdrag kan du vända dig till Kultur- och fritidsförvaltningen genom att ringa 0470-410 00 eller skicka e-post till kultur-fritid@vaxjo.se. Växjö kommun har även ett dataskyddsombud som du kan vända dig till genom att ringa 0470-410 00 eller skicka e-post till dataskyddsombud@vaxjo.se

Om du är missnöjd med vår hantering av dina personuppgifter kan du klaga hos tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Kontaktuppgifter hittar du på Datainspektionens webbplats. Länk till annan webbplats.

Hos Datainspektionen hittar du även mer information om bland annat dataskyddsförordningen och dina rättigheter.

Strategin är antagen av kulturnämnden § 2/2010 gällande för konstområdet.

Syfte

Syftet med konststrategin är att kommunen och konstlivets aktörer får ett samlat och vägledande underlag för konstområdet liksom att det även pekar på väsentliga prioriteringar.

Vision

Visionen är att konstens förankring i Växjö och regionen stärks med konsthallen som utgångspunkt. Den konstnärliga och kreativa återväxten säkerställs och aktiva utövare får förbättrade villkor.

Konsten idag inbegriper en mängd samtida kulturyttringar och präglas allt mer av gränsöverskridande samarbeten och entreprenörskap.

Konsten, berör och berikar människor och bidrar till att skapa levande mötesplatser. Växjö konsthall är en central plattform för tillämpning av strategin och fungerar som katalysator för den konstnärliga aktiviteten. En reguljär utställnings och pedagogisk konstverksamhet bedrivs därför i Växjö konsthall, Västra Esplanaden 10 med främst samtidskonsten i fokus.

Vi lever i en global tid där aktivt deltagande i nätverk och tvärgående samarbeten är framgångsfaktorer. Ett flöde mellan lokala och internationella kontakter liksom konstnärsutbyten och internationella projekt utgör väsentliga inslag i att förverkliga strategin.

Gestaltande insatser i den offentliga miljön ger lyskraft och bidrar till att göra kommunen mer attraktiv. Olika former av konstnärliga uttryck i utemiljön ökar trivseln och skapar säkrare livsmiljöer. Att tillsammans med andra intressenter öka attraktiviteten kring sjöarna Växjösjön och sjön Trummen är av central betydelse.

Inköp av konst till kommunens konstsamling är ett led i att stödja konstlivet i närområdet. Samlingen utökas därför med verk som främst representerar det lokala och regionala konstlivet. Utrymme ges även för verk av nationell betydelse.

Mångfald, delaktighet och tillgänglighet liksom hållbar utveckling står ständigt i fokus inom verksamheten.

Handlingsplan Växjö konsthall

Konsthallen ska:

 • Stimulera intresset och kunskapen om bild och form genom utställningar, projekt och pedagogiska insatser för barn och vuxna. Samarbeta med andra kulturaktörer och uppmuntra programverksamhet med koppling till det samtida konstområdet.
 • Nå en publik om minst 20 000 besökare/år, med en utgångspunkt att bredda och locka nya målgrupper.
 • Samverka med skol- och barnomsorgsförvaltningen gällande konstprojekt inom Skapande skola.
 • Hyra ut Växjö konsthall för utställningar och andra arrangemang som ryms inom konststrategin.
 • Ansvara för registrering, löpande underhåll samt information och marknadsföring om konsten i kommunal ägo.

Allmän konstverksamhet

Art Site - att tillsammans med kommunala förvaltningar utveckla konststråket runt Växjösjön och sjön Trummen genom permanenta och temporära konstnärliga gestaltningar.

Konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet – att aktivt arbeta med att stärka konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet.

1 procentsregeln – att befrämja 1 procentsregeln vid nybyggnation och ombyggnation för såväl kommunala som privata projekt.

Stadsmiljörådet – Konstverksamheten representeras i Stadsmiljörådet genom konstchefens roll som sekreterare. 

Information till dig som är konstnär och vill ansöka om att ställa ut på Växjö konsthall.

Växjö konsthall tar inte emot utställningsansökningar såvida det inte har gjorts enskilda avtal eller överenskommelser mellan konstnär och konsthall.

Icke beställt material ansvaras inte och det returneras inte. 

Kontakter

 • Växjö konsthall

  Reception

  0470-414 75

  konsthall@vaxjo.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Västra Esplanaden 10, Växjö

  Postadress

  Postadress

  Växjö stadsbibliotek
  Växjö konsthall

  Västra Esplanaden 7

  35231 Växjö

  Övrigt

  Övrigt

  På midsommarafton och midsommardagen håller konsthallen stängt

   

  Ordinarie öppettider

  • Söndag och måndag stängt
  • Tisdag-fredag, klockan 12-18
  • Lördag klockan 12-16

  Fritt inträde

  Avvikande öppettider

Senast uppdaterad: 10 juni 2024