Om konsthallen

Växjö konsthall är en kommunal konsthall, som visar utställningar med svenska och internationella konstnärer. Vi är en mötesplats, där den samtida konsten synliggörs och diskuteras. Vi har alltid fritt inträde till våra utställningar.

Växjö Konsthalls entré på dagen

Den samtida konsten inbegriper många parallella riktningar och uttrycksformer. Konstnärer arbetar allt mer gränsöverskridande i en globaliserad värld, där det lokala och det internationella går hand i hand. Växjö konsthall vill spegla denna utveckling genom att ständigt ligga i framkant och vara lyhörd för konstens förutsättningar och villkor.

Utöver våra utställningar har vi ett brett programutbud med konstnärssamtal, kulturkvällar, föreläsningar, konserter, workshops, happenings… Vi har alltid något spännande på gång.

Växjö konsthall har alltid fri entré, när det gäller egna arrangemang. Vi finns på Västra Esplanaden 10, mitt emot stadsbiblioteket mitt i centrala Växjö.

Växjö konsthall är anpassad för dig med funktionshinder. Vi har:

  • Automatisk entrédörr
  • Handikapptoalett
  • Hörslinga
  • Anpassad receptionsdisk
  • Inga trösklar

Flytt av Växjö konsthall

Under 2020 kommer Växjö konsthall att flytta till nya lokaler. Det pågår dialog om olika framtida lokallösningar. Ett förslag som kultur- och fritidsnämnden med flera ska ta ställning till är en flytt till Smålands museum, men än så länge är ingenting beslutat. Växjö konsthall kommer att genomföra planerad verksamhet i nuvarande lokal till och med april/maj 2020.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Så behandlas dina personuppgifter av kultur- och fritidsförvaltningen när det gäller digitalt nyhetsbrev för Växjö konsthall.

För att kunna skicka digitalt nyhetsbrev om konsthallens utställningar och programpunkter behöver vi behandla och spara dina personuppgifter. Det är i huvudsak din mejladress och postadress. Vi behandlar däremot aldrig fler personuppgifter än vad som är nödvändigt för vår verksamhet. De personuppgifter vi behandlar har vi fått från dig som registrerat dig till nyhetsbrevet. Om du inte vill att vi fortsätter att behandla dina personuppgifter blir följden att vi inte kan skicka ut det digitala nyhetsbrevet till dig.

Vi tillämpar alltid gällande lagstiftning när vi behandlar dina personuppgifter. Den rättsliga grunden för vår behandling är allmänt intresse. Du har när som helst rätt att avregistrera dig från att få fler utskick. Dina personuppgifter kommat att sparas tills du meddelar att du inte längre vill ha något utskick, då kommer personuppgifterna att gallras.

Det digitala nyhetsbrevet administreras av ett system som heter Mailchimp och detta är beläget i USA, alltså utanför EU/EES. Mailchimp är godkända av EU och omfattas av samma regler som om uppgifterna hade behandlats inom EU/EES. DU har alltså samma rättigheter som vanligt.

Du har rätt till information om när och hur dina personuppgifter behandlas. Du har i vissa fall även rätt att få dina uppgifter rättade, raderade eller begränsade. Du har även rätt att begära information om vilka personuppgifter som behandlas om dig, ett så kallat registerutdrag.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen är Kultur- och fritidsnämnden, Växjö kommun organisationsnummer 212000-0662. För att utöva dina rättigheter och exempelvis begära ett registerutdrag kan du vända dig till Kultur- och fritidsförvaltningen genom att ringa 0470-410 00 eller skicka e-post till kultur-fritid@vaxjo.se. Växjö kommun har även ett dataskyddsombud som du kan vända dig till genom att ringa 0470-410 00 eller skicka e-post till dataskyddsombud@vaxjo.se

Om du är missnöjd med vår hantering av dina personuppgifter kan du klaga hos tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Kontaktuppgifter hittar du på Datainspektionens hemsida www.datainspektionen.selänk till annan webbplats

Hos Datainspektionen hittar du även mer information om bland annat dataskyddsförordningen och dina rättigheter.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 september 2019
Se och göra