Cykel- och vandringsleder

Upplev Växjös vackra och kulturhistoriska omgivningar på två hjul eller vandra på några av våra fina leder.

Växjö naturkarta Länk till annan webbplats.

Att cykla utanför cykellederna

Det är härligt och tillåtet att cykla i naturen enligt allemansrätten så länge det inte orsakar störning eller skada hos människor, djur eller på natur. På Upplev Växjö Länk till annan webbplats. hittar du information om olika spår och leder som finns i kommunen.

Var uppmärksam på att cykling kan orsaka skador på framförallt blöt och mjuk mark samt om dina cykeldäck ofta passerar samma sträcka eller samlat i större grupper.

Observera att el-cyklar, Segways och andra motoriserade fordon inte ingår i allemansrätten. Det betyder att du inte får köra dem på stigar, leder eller fritt i terrängen utan lov av markägaren.

Allemansrätten, elcyklar och cyklar på Naturvårdsverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Det finns inget allmänt förbud att cykla på motionsspår och vandringsleder. Men de är anlagda för dem som går eller springer och därför måste du visa stor hänsyn mot alla besökare till fots som har företräde här.

Senast uppdaterad: 24 augusti 2022