Blomsterprogram

Varje år designas Växjös planteringar och urnor med ett för året unikt tema som bestämmer färg och form.

Växjö kommun planterar i tre omgångar: vår, sommar och höst. Växter som står utomhus påverkas av vädret, så beroende på när vi kan plantera eller byta säsongsväxter kan du se:

 • vårens växter april–maj
 • sommarens växter juni–september
 • höstens växter från oktober och hösten ut.

Årets tema är tapetgrupper

Tapetgruppsplanteringar var på modet i Sverige i slutet av 1800-talet när den tyska trädgårdsstilen var populär i offentliga parker och borgarklassens villaträdgårdar. Tapetgruppen var juvelen i den tyska stilens park och den var ofta placerad närmast byggnaderna. Namnet kommer från att växterna planterades i symmetriska och tydliga mönster med starka kontraster i både färg, ljushet och form på blommor och blad. Exotiska växter var populära och stora exemplar av palm eller agave placerades ofta i mitten av
växtbädden.

Vårens planteringar

Vårens planteringar är inspirerade av den tyska stilens tydliga mönster och starka kontraster. Växterna har komplementfärgerna violett/gul, blå/orange, röd/grön och lite vitt för att få in en ljushetskontrast.

Blomstergatan och kaktusplanteringen – Linnéparkens stora planteringar

I Blomstergatan består vårens planteringar av cirka 19 000 plantor som odlats i kommunens växthus. Mönstret är inspirerat av en tapet från sent 1800-tal. Planteringen är uppdelad i sju delar och dess totala yta är 344 kvadratmeter.

Vetenskapligt namn / svenskt namn

Stora blommor:

 • Myosotis sylvatica ’Snowylva’ / skogsförgätmigej
 • Sagina revelieri ’Scotch Moss’ / sylnarv
 • Viola x wittrockiana ’Panola Deep Orange’ / pensé, orange storblommig

Små blommor:

 • Sagina revelieri ’Scotch Moss’/ sylnarv
 • Viola x wittrockiana ’Carrera White’ / pensé, vit storblommig

Botten:

 • Sagina revelieri ’Scotch Moss’ / sylnarv
 • Viola x williamsii ’Sorbet Red’ / pensé, röd småblommig
 • Viola x wittrockiana ’Carrera White’ / pensé, vit storblommig
 • Viola x wittrockiana ’Samba Scarlet’ / pensé, röd storblommig

Vårens plantering av kaktusgruppen är en återskapning av ett av dess historiska mönster. Bågformen, trianglarna och snirklarna finns med på planer från 1950-talet och
kanske har mönstret använts tidigare än så.

Vetenskapligt namn / svenskt namn

Trianglar:

 • Tulipa ’Ballerina’/liljetulpan
 • Viola x williamsii ’Butterfly Blue’/pensé, blå småblommig
 • Myosotis sylvatica ’Snowsylva’/skogsförgätmigej

Små rundlar:

 • Primula elatior ’Crescendo Red’/trädgårdsviva
 • Primula vulgaris ’Stella Red’/trädgårdsviva
 • Sagina revelieri ’Scotch Moss’/ sylnarv
 • Viola x wittrockiana ’Carrera White’/pensé, vit storblommig

Stor rundel:

 • Tulipa ’Marilyn’/liljetulpan
 • Tulipa ’Kingsblood’ / sen enkelblommande tulpan
 • Tulipa ’Lasting Love’/triumftulpan
 • Tulipa ’Miranda’/sen fylld tulpan
 • Tulipa ’Red Riding Hood’/påfågelstulpan
 • Primula vulgaris ’Stella Red’/trädgårdsviva
 • Viola x wittrockiana ’Carrera White’/pensé, vit storblommig

Snirklar och prickar:

 • Viola x williamsii ’Butterfly Orange’/pensé, orange småblommig
 • Viola x wittrockiana ’Panola Deep Orange’/pensé, orange storblommig

Form runt snirklar:

 • Sagina revelieri ’Scotch Moss’/sylnarv

Botten:

 • Viola x williamsii ’Butterfly Blue Blotch’/ pensé, blå småblommig
 • Viola x wittrockiana ’Panola True Blue’/pensé, blå storblommig

Säsongsblommor bidrar till biologisk mångfald

Pollinering är avgörande för både ekosystemen och vår matproduktion. Fjärilar, bin, humlor och andra insekter pollinerar våra växter. För att pollinatörerna ska kunna överleva är det viktigt att det finns mat i form av pollen och nektar hela säsongen, från tidig vår till sen höst. Blomsterprogrammet innehåller flera växter som lockar pollinatörer och erbjuder mat åt dem.

Senast uppdaterad: 22 april 2024