Barngruppen Fjärilen

Barngruppen Fjärilen är en pedagogisk stödgrupp för barn i familjer där det finns eller har funnits beroendeproblematik, psykisk ohälsa, våld eller långvariga och svåra föräldrakonflikter.

Det är vanligt att barn som lever i en familj med dessa svårigheter tar på sig skulden för det som händer i familjen. Barnen tror också ofta att de är ensamma om sina upplevelser.

Vad kan Fjärilen ge barnet?

 • Möjlighet att träffa andra barn med liknande erfarenheter,
 • Möjlighet att lära känna sina tankar, känslor och behov bättre,
 • Lära sig att problemen i familjen inte är barnets ansvar,
 • Ny kunskap för att förstå och hantera sin vardag,
 • Ökad självkänsla,

Vad gör vi när vi träffas?

Under varje gruppträff arbetar vi med ett material utifrån olika teman. Barnen lär sig nytt genom lek, samtal, gruppövningar, sagor, filmer och avslappning. Barnen tränar på att se sina egna känslor och behov, att hantera motgångar och att se framgångar.

Vi pausar också för mellanmål tillsammans.

Hur går det till?

Före gruppstart träffar gruppledare barnet och dess föräldrar eller familjehem enskilt för att ge mer information och för att försäkra sig om att Fjärilen passar för barnet. Gruppen träffas en gång i veckan i sexton veckor. Varje träff varar två timmar inklusive paus. Föräldrar eller familjehem lämnar och hämtar barnet vid vår lokal centralt i Växjö. Fjärilen är kostnadsfritt.

Vilka är vi som arbetar på Fjärilen?

Gruppledarna är socionomer och utbildade i ett pedagogiskt stöd- och utbildningsprogram för arbete med barn som växer upp i familjer där det finns eller har funnits beroendeproblematik, psykisk ohälsa, våld eller långvariga och svåra föräldrakonflikter.

Hur gör jag för att få stöd?

Välkommen att kontakta din socialsekreterare eller gemensam mottagning inom socialtjänsten för att få mer information om hur du får kontakt med samordnare eller gruppledare för barngruppen Fjärilen.

Kontakter

 • Stöd och hjälp

  0470-410 00

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Obokade besök: Växjö kommuns kontaktcenter, Norra Järnvägsgatan 7, Växjö

  Bokade besök: Sandgärdsgatan 26 C, Växjö

  Övrigt

  Öppettider

  Kontaktcenter: Måndag-fredag, klockan 07.30-16.30

  Sandgärdsgatan: Måndag-torsdag klockan 09.00-12.00 och 12.45-16.30, fredag klockan 09.00-12.00 och 12.45-16.00

Senast uppdaterad: 27 maj 2024