Barnahus Kronobergs län

Barnahus är en samverkan mellan polis, åklagare, socialtjänst, barnmedicin samt barn- och ungdomspsykiatri, när misstanke finns om misshandel eller sexuella övergrepp mot barn och ungdomar 0-18 år. I Kronobergs län ligger det gemensamma Barnahus centralt i Växjö.

Varför finns Barnahus?

Målet för samverkan i ett Barnahus är att ge barn som misstänks vara utsatta för brott, den hjälp de behöver i form av rättstrygghet, brottskydd, gott bemötande och stöd samt vid behov omgående kris- och behandlingsinsatser. Barnets bästa ska vara i fokus under arbetet.

Vad är ett samråd?

När en anmälan om våld eller sexuella övergrepp kommer in till polis eller socialtjänst kallas alla inblandade aktörer till ett möte på Barnahus, för att planera i ärendet. Samverkan mellan de olika yrkesrollerna ger samlad kunskap och kompetens. Insatser från de olika myndigheterna koordineras.

Vad händer med barnet/ungdomen på Barnahus?

Barnet/ungdomen tas emot för barnförhör i Barnahus, här finns väntrum för barn och ungdomar, medicinskt undersökningsrum, intervjurum, medhörningsrum och samtalsrum. Berörda professioner har möjlighet att följa med i polisförhör via tv-skärm och högtalare i ett annat rum. Detta gör att barnet slipper upprepa sin berättelse om vad det varit med om. Blir det väntetider under förhörsdagen finns det leksaker, pyssel och spel. Barnet/ungdomen har en trygghetsperson med sig under förhörsdagen, det är oftast personal från förskola eller skola i de fall en förälder är misstänkt för ett brott.

Vid behov erbjuds krissamtal till barnet/ungdomen och dennes familj.

Hur blir ett ärende aktuellt på Barnahus?

Ett ärende blir aktuellt på Barnahus via socialtjänsten eller polismyndigheten – föräldrar och barn kan inte själva boka tid. Du som jobbar inom socialtjänsten i Kronobergs kommuner är välkommen att kontakta Barnahusets samordnare för konsultation och för bokning av samråd via telefon 0470-79 60 02

Är du anställd inom myndighet vars verksamhet berör barn och ungdom, samt andra myndigheter inom hälso– och sjukvård, socialtjänst eller kriminalvård omfattas du av anmälningsplikt enligt 14 kap 1 § socialtjänstlagen. Kontakta socialtjänsten i berörd kommun. Vid akuta ärenden, kontakta polisen via 112 eller 114 14.

Barnahus Kronobergs län är en samverkan mellan kommunerna Växjö, Markaryd, Ljungby, Älmhult, Uppvidinge, Tingsryd, Lessebo och Alvesta samt Region Kronoberg, Åklagarmyndigheten och polismyndigheten.

Senast uppdaterad: 23 maj 2024