Tillgänglighet

Tillgänglighet handlar om att alla, även personer som har en funktionsnedsättning, ska ha samma möjligheter till information och upplevelser i Växjö kommun.

Växjö kommun, dess förvaltningar och bolag, samarbetar med funktionshindernedsättningsrörelsen på flera olika sätt för att bevaka frågor som handlar om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

En särskild etablerad samverkan finns sedan flera år tillbaka med HSV, Handikapporganisationerna i samverkan med Växjö kommun och Funkibator Ideell Förening. Samverkan bygger på dialog och delaktighet i tidiga skeden i alla delar av kommunkoncernens verksamheter.

Det politiska ansvaret för samverkan med funktionshinderrörelsen och tillgänglighetsfrågorna har kommunstyrelsens hållbarhetsutskott.

Du läsa mer om Växjö kommunkoncerns samverkan med funktionshinderrörelsen.

Hjälp till att förbättra tillgängligheten

Du kan kontakta Växjö kommun om du upptäcker platser i Växjö som är svåra att komma fram på för någon som är rullstolsburen, synskadad, eller för en person med annan funktionsnedsättning. Det kan också handla om att det saknas punktskrift på en skylt, är ett hål i gatan eller att det saknas ett trappräcke eller en automatisk dörröppnare. Eller om du har ett förslag på något annat som kan bli bättre i Växjö.

Lämna synpunkter i e-tjänsten Länk till annan webbplats. eller ring på telefon 0470-410 00, måndag-fredag klockan 07.30-16.30. Det också bra att skicka in synpunkten via mejl till info@vaxjo.se.

Syn- och hörselnedsättning

Om du har en nedsättning av syn- eller hörsel och är över 18 år kan du få information, råd och stöd från kommunens syn- och hörselinstruktör.

Senast uppdaterad: 11 september 2023