Eldningsförbud i Växjö kommun

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extremt hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Ekonomiskt bistånd

Vem som helst kan under en period hamna i ekonomiska svårigheter. Du som har ekonomiska problem och inte kan försörja dig själv kan ansöka om ekonomiskt bistånd.

Ekonomiskt bistånd eller försörjningsstöd hette tidigare socialbidrag.

Du som bor eller vistas i Växjö kommun har rätt till ekonomiskt bistånd om du själv inte kan försörja dig.

Det ekonomiska biståndet ska täcka det mest nödvändiga som till exempel mat, kläder och boende. Om du har särskilda skäl kan du även få hjälp med andra utgifter.

Om du är i en akut nödsituation har du också rätt att söka ekonomiskt bistånd som prövas särskilt utifrån den akuta situationen.

Ekonomiskt rådgivning

Vi hjälper dig med rådgivning för att på bästa sätt försöka hjälpa dig att bli självförsörjande. Det betyder att du, förutom den ekonomiska hjälpen, kan få ett personligt stöd som kan vara till hjälp på vägen.

Vi kan även hjälpa till med budget- och skuldrådgivning samt hjälpa dig med ansökan om skuldsanering till Kronofogden.

Genom att studera inom vuxenutbildningen kan du få en utbildning som kan leda till arbete.

Är du mellan 18-24  år

Om du går i gymnasieskolan är dina föräldrar försörjningsskyldiga längst tills du fyller 21 år. 

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 juni 2018
Stöd och omsorg