Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Biltvättarhelgen 2023

Under Biltvättarhelgen 22-23 april vill vi uppmärksamma hur viktigt det är att tvätta bilen på rätt sätt för att skydda vår natur. Om man tvättar bilen på en asfalterad garageuppfart eller gata förorenas vår vattenmiljö. Välj biltvätten istället så får du både en ren bil och en renare miljö.

Så här års vill många av oss tvätta bilen och göra den vårfin. Det är lätt att tvätta rätt. Vi delar med oss av några tips.

Vårt bästa tips

Tvätta din bil på en biltvättanläggning! Det finns både automatiska biltvättar och gör-det-själv-hallar. Där renas vattnet ofta i flera steg innan det leds vidare till reningsverket och ut i våra sjöar.

Bilvårdsanläggningar har möjligheten att rena och återanvända vattnet, därför är det alltid bättre att tvätta bilen på sådana anläggningar.

Flera tips

  • Använd miljöanpassade rengöringsmedel.
  • Fundera på om du måste använda kemikalier varje gång - kanske det räcker det att spola av bilen med vatten på en anläggning?
  • Vaxa gärna bilen. Vaxet gör att smutsen inte fastnar lika lätt och du behöver inte tvätta så ofta.
  • Om du tvättar bilen hemma någon enstaka gång, välj då en gräsmatta eller grusad yta som ligger långt bort från dagvattenbrunnar, vattendrag och dricksvattenbrunnar.

Det händer om du tvättar bilen på gatan

Smutsvattnet och rengöringskemikalierna rinner ner i närmaste dagvattenbrunn, tillsammans med regn- och smältvatten. Det smutsiga tvättvattnet förs sedan vidare till våra vattendrag. Ämnen som olja, giftiga tungmetaller, bilvårdsmedel och asfaltsrester kan då rinna ut i åar, sjöar och hav. Det är ämnen som är skadliga både för oss människor och för vår miljö.

Om Biltvättarhelgen

Biltvättarhelgen startades 2014 av Svenskt Vatten för att uppmärksamma och inspirera allmänheten till att tvätta bilen rätt och därmed göra en stor insats för miljön. Enligt branschorganisationen Svenskt Vatten sker det ungefär 15 miljoner biltvättar på gatan varje år i landet.

Föroreningarna regnar väl av när jag kör bilen i regn i vilket fall som helst?

De asfaltsrester (och även olje- och metallrester) som sitter kvar på bilen produceras under hela bilens körsträcka. Och de allra mesta och flesta av asfalts- olje- och metallresterna fastnar inte på bilen utan skvätter så småningom ut till sidan av vägen. Detta sker över väldigt långa sträckor utmed landsvägarna vilket resulterar i mindre förorening per meter. Större problem för vattendragen uppstår när flera i ett bostadskvarter tvättar bilar eftersom allt dagvatten då leds från samtliga garageuppfarter i kvarteret/området till en och samma utsläppspunkt i närmaste vattendrag. Därför blir det en betydligt högre koncentration av asfaltsrester och även olje- och metallrester i just det vattendraget än vad det blir utmed landsvägen. Att kanske 80-90% av föroreningarna sedan du tvättade bilen senast är diffust spridda utmed långa vägsträckor och exempelvis fastnat i vägslänter hjälper inte ditt närmaste vattendrag från föroreningar från din biltvätt på gatan.

Om jag använder miljömärkta biltvättmedel – kan jag tvätta bilen på garageuppfarten då?

Biltvättmedel (om de är miljömärkta) är gjorda för att brytas ned i ett reningsverk. Om de via dagvattnet leds ut till närmaste sjö så kommer de att över tid brytas ned i vattnet, men i vattnet går nedbrytningen betydligt långsammare, kräver syre från sjön och så länge tensideffekten finns kvar påverkar det vattenlevande djur negativt. Jämfört med de olje- och asfaltrester + tungmetaller som finns i tvättvattnet är miljömärkta tvättmedlet ändå ett mindre vattenmiljöproblem.

Senast uppdaterad: 20 april 2023