Bygga nytt, bygga om, bygga till

När du bygger nytt, renoverar eller river en byggnad påverkar du omgivningen och miljön för en lång tid framöver. Därför finns det regler och lagar för hur du får bygga.

Du kan ansöka om bygglov via e-tjänst och även följa dina pågående ärenden på Mina sidor. All kommunikation med handläggaren kommer att ske på Mina sidor och när något nytt har hänt i ditt ärende kommer du att få avisering via e-post. Du som ansökt via blankett har kontakt med handläggaren via e-post. Behöver du göra en komplettering av ditt ärende kommer handläggaren att kontakta dig.

Tänk på att läsa igenom checklistorna innan du börjar din ansökan så att du får med alla handlingar som behövs. Om inte handlingar är med kommer du att få ett kompletteringsbrev inom 3 veckor.

Under förmiddagen den 17 januari 2022 pågår uppdatering av vårt verksamhetssystem. Under tiden som uppdateringen pågår kommer vissa e-tjänster att ligga nere periodvis. Om du upplever problem att genomföra vald e-tjänst under denna period, vänligen försök igen efter klockan 13.00 den 17 januari.

Bygglovsanmälan, bygglovsansökan, förhandsbesked, strandskyddsdispens, rivningslov, marklov

Anmälan om eldstad/rökkanal

Bygglov för skylt

Bygglov för transformatorstation

Lämna yttrande som sakägare

Om ärendet gäller företag, tänk på att vara tydlig under fakturamottagare att ändra till företagets uppgifter.

Mina sidor - följ ärende

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 januari 2022