Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Eldningsförbud införs i Kronobergs län

Länsstyrelsen har idag beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län som gäller från klockan 08.00 den 12 maj 2023, och tills vidare.

SMHI:s vädervarningar och brandriskprognos visar på hög brandrisk i Kronobergs län. Länsstyrelsen har därför idag beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län som gäller från klockan 08.00 den 12 maj 2023 och tills vidare.

Eldningsförbudet medför att eldning och grillning i skog och mark inte är tillåten utanför sammanhållen bebyggelse på annat än fasta grillplatser. Eldningsförbudet hindrar inte grillning i till exempel vanliga trädgårdsgrillar på egen tomt.

Detta innebär eldningsförbudet för dig

I skog och mark är det förbjudet att:

  • elda, grilla eller utföra annan bränning med fasta bränslen på annat än fasta grillplatser. Exempel på fasta bränslen är ved, kol, briketter, gräs, ris och grenar.

I skog och mark är det tillåtet att:

  • grilla och laga mat vid fasta grillplatser. En fast grillplats är utformad så att faran för antändning och spridning är låg.
  • förbränna gas och vätskeformiga bränslen i syfte att laga mat, förutsatt att dessa är placerade så att fara för antändning och spridning är låg (exempel friluftskök)
  • använda engångsgrillar på fast grillplats

I sammanhållen bebyggelse är det tillåtet att:

  • grilla och elda
  • grilla och elda på en fastighetstomt. En fastighetstomt kan vara till exempel en trägårdstomt, innergårdar och gårdar till flerbostadshus.
  • använda engångsgrillar
Senast uppdaterad: 11 maj 2023