Föräldraråd

Två gånger per termin bjuder vi in samtliga vårdnadshavare till samrådsmöte där ni som vårdnadshavare kan lämna synpunkter.

Som vårdnadshavare ges man också information om vad som är aktuellt på skolan just nu. Föräldrarådet kan också få besök av utomstående parter såsom politiker eller andra aktörer.

För oss på Braås skola är det både viktigt och samtidigt trevligt att få träffa vårdnadshavare för att tillsammans skapa förutsättningar för en bra och utvecklande skola och skolgång så ert deltagande ser vi fram emot.

Välkomna.

Kontakter

 • Braås skola

  Expedition

  0474- 62 20 01

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Betlehemsvägen 1, Braås

  Postadress

  Postadress

  Växjö kommun

  Braås skola

  Box 1222, 351 12 Växjö

Senast uppdaterad: 31 januari 2024