Rastfaddrar

På flera av kommunens F-6 skolor finns det tillgång till polis- och rastfaddrar med syfte att vara en del i arbetet kring trygghet. Detta ger möjlighet till att öka barnens trivsel och att främja utbytet mellan generationer.

Som rastfadder bidrar du till att öka barnens trivsel och att främja utbytet mellan generationer. Nu behöver vi bli fler.

Vad innebär det att vara rastfadder?

Att vara rastfadder innebär ett frivilligt arbete där du, på din fritid, delar med dig av din erfarenhet. Som rastfadder vistas du i skolan i första hand under rasterna och du kan själv lämna önskemål om vilken skola du vill bli placerad på.

Som rastfadder är du försäkrad under tiden som du vistas på skolorna. Du kommer även att erbjudas utbildningstillfällen inför att ditt uppdrag drar igång.

Hur gör jag för att anmäla mig?

För att bli rastfadder, eller få mer information om uppdraget, kontaktar du önskad skolas rektor eller utbildningsförvaltningens samordnare för rastfaddrar, Therese Dahl:

E-post: therese.dahl@vaxjo.se
Telefon: 0470-410 00

Vi hoppas verkligen att detta är något som du skulle kunna vara intresserad av. Röster från nuvarande rastfaddrar berättar att det är ett roligt, omväxlande och viktigt uppdrag och våra skolor och elever behöver just dig.

Sommarfadder

Under sommaren 2022 kommer Växjö kommun driva sommarverksamhet på Wilhelmshill. Det handlar framförallt om arrangerade kolloläger som vänder sig till barn i åldern 7-9 år där vi hittar på massa roliga aktiviteter.

Här finns möjlighet för dig som senior att delta som sommarfadder. Att vara sommarfadder liknar i mångt och mycket uppdraget som rastfadder. Du deltar och hjälper till i våra aktiviteter, möter barnen och bidrar till att vi har fler vuxna på plats.

Polisfaddrar

Projektet "fadderverksamhet" grundades 2003 i samarbete mellan Växjö kommun och Linnéuniversitetets polisutbildning med inriktning mot kommunens grundskolor. 

Fadderprojektet syftar till att skapa ett öppet klimat och visa på positiva förebilder för goda framtida relationer med lagens företrädare. Detta ger möjlighet till ett förebyggande arbete och bidrar till ökad förståelse när det gäller etik, moral, lag och rätt.

Att vara fadder bygger på frivillighet hos studenterna på polisutbildningen. Polisstudenterna fördelas på de olika partnerområdena med hjälp av polisförbundets fadderutskott och samordnaren från utbildningsförvaltningen. I samråd med kontaktpersonen i varje område planeras vilka skolor som ska besökas och i vilken omfattning.

Kontakter

 • Braås skola

  Expedition

  0474- 62 20 01

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Betlehemsvägen 1, Braås

  Postadress

  Postadress

  Växjö kommun

  Braås skola

  Box 1222, 351 12 Växjö

Senast uppdaterad: 4 januari 2023