Om Furutåskolan

Furutåskolan är en F-6 skola med tillhörande fritidshem. Vi är 225 elever och cirka 40 personal som varje dag arbetar för att väcka elevernas lust, engagemang, nyfikenhet och kreativitet.

Vi strävar efter att varje elev ska känna trygghet och trivsel och vara i en lärande miljö. Varje elev ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och känna tilltro till sin egen förmåga.

En av skolans framgångsfaktorer är skolans arbete med att ha en gemensam lektionsstruktur, lågaffektivt bemötande, avskalad lärmiljö och tydligt ledarskap.

Våra ledstjärnor

Vi strävar efter ett gemensamt bemötande där alla elever är allas barn och alla är lika mycket värda. Våra ledstjärnor är väl förankrade och det finns en trygghet i hur skolan arbetar för att alla barn ska vara trygga och trivas på skolan.

 • På vår skola vill vi att varje elev ska känna trygghet och trivsel
 • I en lärande miljö, arbetar vi för att väcka elevernas lust, engagemang, nyfikenhet och kreativitet
 • Varje elev får möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och känna tilltro till sin egen förmåga.

Förskoleklassen

Förskoleklassen har egna stora lokaler som möjliggör att eleverna får en lugn lärmiljö och stora möjligheter att träna på sina sociala kontakter. Vi strävar efter att ha små elevgrupper under lärstunderna för att eleverna ska bli sedda och kunna utvecklas efter sina förmågor. Vi strävar också efter att eleverna ska känna sig trygga och deras lärande är i centrum.

Vi använder skogen som finns i vår närmiljö för att arbeta praktiskt, det gör att eleverna fördjupar sina kunskaper och får en ökad förståelse inom förskoleklassens pedagogik.

Förskoleklassen arbetar med kartläggningsmaterialet i från Skolverket för att kunna möta varje elevs kunskapsnivå som de befinner sig i.

Fritidshem

Furutåskolans fritidshem är indelat på två enheter, Furan och Lyan. Furan är klasserna F-2 och Lyan 3–6.

Fritidshemmet Furan ligger nära naturen i en fristående del från övriga skolan. Vi delar lokaler med skolans förskoleklass. Vi har öppet från cirka 06.30-17.30 och vi samverkar med Lyan vid öppningar och stängningar.

Fritidshemmets uppgift är att komplettera skolan både tids- och innehållsmässigt så att verksamheterna tillsammans bidrar till elevernas utveckling och lärande. Varje eftermiddag erbjuder fritidshemmet ett antal olika aktiviteter, exempelvis skapande, vara ute i naturen, läsgrupper, rörelseaktiviteter. Varje dag finns det utrymme till fri lek och rekreation.

Kontakter

 • Furutåskolan

  Expedition

  0470-432 82

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Furutåvägen 49, Växjö

  Postadress

  Postadress

  Växjö kommun

  Furutåskolan

  Box 1222, 351 12 Växjö

Senast uppdaterad: 11 april 2024