Så här arbetar vi på Furutåskolan

Vi tror på ett språkutvecklande arbetssätt där samarbete mellan lärare och elever uppmuntras av digital teknik. Kombinationen gör det möjligt för alla att delta på lika villkor efter sina egna förusättningar.

STL, Skriva sig till lärande

I årskurs 1-3 arbetar skolan med modellen skriva sig till lärande. Det är en modell som bygger på ett språkutvecklande arbetssätt där samarbete mellan lärare och elever uppmuntras av digital teknik som i det här fallet är Ipads. Kombinationen av pedagogik och teknik gör det möjligt för alla elever att delta i skriftliga samarbeten med sina klasskamrater.

Skolbibliotek

Skolbibliotekarien samarbetar med skolans pedagogiska personal för att öka elevernas måluppfyllelse. Bibliotekariens kompetens ligger främst inom områdena läslust och läsutveckling, medie- och informationskunnighet och bibliotekskunskap. Arbetet med detta sker halvklassvis enligt schema, samt några gånger per läsår i skolövergripande projekt.

Biblioteket är till för elever och personal på skolan och erbjuder ett brett urval av skönlitterära och facklitterära titlar anpassade för målgruppen. De titlar som saknas kan oftast lånas in via något annat skolbibliotek, eller via kommunens Mångspråksbibliotek. Skolbiblioteket är öppet och bemannat av bibliotekarie dagligen under skoltid.

Språk i alla ämnen

Skolan arbetar språkutvecklande där vi utgår från elevernas förförståelse och arbetar med begrepp i dialog med varandra. Eleverna arbetar med olika strategier och verktyg som utveckla sitt språk och ämneskunskaper.

Välkommen att besöka oss!
Vill du veta mer om hur vi jobbar eller är du intresserad av att besöka oss? Välkommen att höra av dig!

Kontaktuppgifter till Furutåsskolan

Kontakter

 • Furutåskolan

  Expedition

  0470-432 82

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Furutåvägen 49, Växjö

  Postadress

  Postadress

  Växjö kommun

  Furutåskolan

  Box 1222, 351 12 Växjö

Senast uppdaterad: 8 november 2021