Om Hovshagaskolan

Hovshagaskolan är en F–6-skola, belägen i ett villaområde på södra Hovshaga. Det finns cirka 330 elever på vår skola.

På Hovshagaskolan arbetar vi med elevernas och personalens trygghet och trivsel, elevinflytande och med elevernas positiva kunskapsutveckling. Skolans personal arbetar aktivt med ALIS, aktivt ledarskap i skolan, digitalisering och specialpedagogik för lärande.

 • Vi arbetar med att utveckla nyfikenhet, självkänsla, självförtroende, kreativitet och mod. Detta gör vi genom kommunikation och samarbete mellan elever och personal. Vi arbetar aktivt och kontinuerligt med vårt systematiska kvalitetsarbete, vilket innebär att vi följer upp, utvärderar och analyserar läroplansmålen, förvaltningens mål samt skolans egna mål.

På Hovshagaskolan arbetar vi åldershomogent. Vi samarbetar mycket med parallellerna, genom temaarbeten, friluftsdagar, sångsamlingar och fadderverksamhet. Syftet med samarbetet är att eleverna ska lära känna varandra och känna större trygghet. Vi arbetar mycket med att utveckla elevens sociala kompetens och förmåga att bemöta andra människor i sin omgivning.

Förutom kunskapsresultaten så har vi värdegrundsarbetet som vår främsta målsättning. Vi tror att trygghet skapas genom tydlig gränssättning och stort elevengagemang, där alla blir sedda och respekterade. I undervisningen utgår vi från varje elevs förutsättningar. Genom rimliga krav som elever kan leva upp till, hjälper vi dem att växa och utvecklas. För att stötta alla i sin kunskapsutveckling har skolan välutbildade pedagoger. Speciallärare hjälper elever som har behov av särskild stöttning.

I arbetet med eleverna finns ett stort engagemang, vilket är en av de viktigaste faktorerna för att nå en positiv utveckling. Inom ämnena slöjd, musik och idrott samt skapande verksamhet har vi pedagoger med specialkompetens. Vid temainriktat arbete är flera personalkategorier involverade.

Kontakter

 • Hovshagaskolan

  Expedition

  0470-416 29

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Påskvägen 16, Växjö

  Postadress

  Postadress

  Växjö kommun

  Hovshaga skola

  Box 1222, 351 12

Senast uppdaterad: 11 april 2024