Mottagningsskola

Lammhults skola är en mångkulturell skola med cirka 450 elever. Cirka 30 procent av skolans elever är nyanlända och cirka 40 procent av våra elever har ett annat modersmål än svenska. Vi är stolta över mångfalden på skolan och arbetar dagligen för en inkluderande skola där alla individer blir sedda för den de är.

En vecka innan skolstart möter eleven klasslärare och mentor. Träffen är viktig för att få en första bild av eleven som ska börja och eleven tillsammans med vårdnadshavare har möjlighet att ställa frågor till personal på skolan. Det är viktigt att vi får en bra överlämning från föregående skola så att vi på bästa sätt kan inkludera eleven i sin klass.

På Lammhults skola har vi en inkluderande verksamhet oavsett bakgrund. Det är en självklarhet att alla eleverna är en del av vår verksamhet, vilket också är skolans övergripande mål och ingår i vår verksamhetsplan. I vårt dagliga arbete lägger vi stort fokus på bland annat att stärka relationerna mellan individer och kultur, samt låta elevernas bakgrund och erfarenheter vara en utgångspunkt i den dagliga kommunikationen och lärandet i klassrummet.

Kontakter

 • Lammhults skola

  Expedition

  0472-26 83 02

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Herrgårdsgatan 4, 363 45 Lammhult

  Postadress

  Postadress

  Växjö kommun

  Lammhults skola

  Box 1222, 351 12 Växjö

Senast uppdaterad: 28 augusti 2023