Kontakta Nöbbele skola

Kontaktuppgifter till personal på Nöbbele skola.

Frånvaroanmälan

Se Frånvaroanmälan

Rektor

Kristina Eriksson
Telefon: 0470-79 63 82
E-post: Kristina.Eriksson@vaxjo.se

Expedition

Expeditionen är belägen på Ingelstad skola i Gula villan

Administratör

Hanna Holmgren
Telefon: 0470–79 68 11
E-post: hanna.holmgren@vaxjo.se

Skolsköterska

Elin Svensk
E-post: elin.svensk@vaxjo.se
Telefon: 0470-415 88

Köket

Telefon: 0470-79 65 65

Fritidshem, förskoleklass och skola

Telefon: 0709-91 27 88

Kontakter

Senast uppdaterad: 15 augusti 2022