Om Nöbbele skola

På Nöbbele skola tar alla ansvar för sin kunskapsutveckling, för varandra och för vår gemensamma miljö. Vi arbetar för goda relationer och trygghet som utgör grunden för att uppnå hög måluppfyllelse.

Nöbbele skola är en F–6-skola med cirka 80 elever. Skolan ligger i lantlig omgivning och med närhet till många grönområden.

På Nöbbele skola arbetar vi för att eleverna ska äga sitt lärande, skapa värde för sig själv och andra samt uppleva trivsel, gemenskap och trygghet.

Kontakter

Senast uppdaterad: 18 april 2024