Föräldrasamverkan och samråd

Varje termin väljs två föräldrarepresentanter per klass - en ordinarie och en suppleant. Dessa ska bevaka klassens intressen och fungera som en naturlig länk mellan skolledning och hem.

En till två gånger per termin hålls föräldrakonferens på Norregårdskolan. Då träffas föräldrarepresentanter, skolledning samt lärarrepresentanter för att diskutera aktuella frågor.

Kontakter

 • Norregårdskolan

  Expedition

  Tel. 0470-418 65

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Kringelvägen 14, Växjö

  Postadress

  Postadress

  Växjö kommun

  Norregårdskolan

  Box 1222, 351 12

Senast uppdaterad: 1 mars 2022