Om Norregårdskolan

På Norregårdskolan värnar vi om elevernas utbildning, trygghet och värdegrund. Vi tror att miljön, vår kompetenta personal och våra olika kreativa satsningar tillsammans är nyckeln till att våra elever år efter år trivs och presterar bra resultat.

Norregårdskolan vill stimulera till kreativitet och rörelse för att öka elevernas välbefinnande och undervisningen utgår från den enskilde eleven och dennes individuella förutsättningar.

Norregårdskolan är en 7–9-skola med cirka 540 elever. Skolan är indelad i fem arbetslag, där varje arbetslag har 4-5 klasser. Lärarna i ett arbetslag undervisar huvudsakligen i de klasser som ingår i arbetslaget. Det ger en bra helhetssyn på elevens skolgång och goda förutsättningar till nära relationer. Skolledningen består av en rektor och två biträdande rektorer och tillsammans med ledningsgruppen och utvecklingsgruppen arbetar vi för att ständigt utveckla skolan.

Norregårdskolan har en idrottsprofil där du som elev har möjlighet att utveckla dina kunskaper och färdigheter inom innebandy, fotboll och basket.

Mer information om idrottsprofilen

Under hösten 2024 kommer skolan att starta upp en “Hälsoprofil” i samverkan med SISU. Syftet är att få fler ungdomar att röra på sig och att förbättra hälsa, välbefinnande och skolresultat. I läroplanen för grundskolans och grundsärskolans inledande kapitel Skolans värdegrund och uppdrag står att skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. Genom projektet “Rörelsesatsning i skolan” bygger vi broar mellan skola, barn och idrottsföreningar.

Genom konceptet “Why not try it?” kommer eleverna ges möjlighet att prova olika aktiviteter under läsåret med förhoppning om att de ska fastna för något som de kan fortsätta att utöva. Skolan kommer också att satsa på rastaktiviteter i samverkan med Fritidsgården och NGIF med rörelsepauser i undervisningen.

På Norregårdskolan finns ett tydligt utvecklingsarbete i samtliga ämnen där lärarna tillsammans arbetar med kollegial ämnesutveckling där gemensamt framtagna aktiviteter analyseras, utvärderas och förfinas genom en effektkedja. Syftet är att öka våra elevers resultat. Framgångsfaktorer för att nå de uppsatta målen är en tydlighet vad gäller kunskapskraven och att hitta arbetssätt som motiverar såväl flickor som pojkar till att utveckla sitt lärande.

Mer information om vårt arbetssätt

På Norregårdskolan möts du varje morgon av våra elevstödjare som hälsar dig välkommen och säger god morgon. En bra start på dagen är viktigt!

Kontakter

 • Norregårdskolan

  Expedition

  Tel. 0470-418 65

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Kringelvägen 14, Växjö

  Postadress

  Postadress

  Växjö kommun

  Norregårdskolan

  Box 1222, 351 12

Senast uppdaterad: 27 juni 2024