Så här arbetar vi på Norregårdskolan

På Norregårdskolan värnar vi om elevernas utbildning, trygghet och värdegrund. Vi tror att miljön, vår kompetenta personal och våra olika kreativa satsningar tillsammans är nyckeln till att våra elever år efter år trivs och presterar bra resultat.

Mål och utveckling

Vår slogan, "Norregårdskolan - en skola i rörelse", syftar till att vi ständigt arbetar för att utveckla verksamheten på skolan.

På Norregårdskolan bedrivs idag ett tydligt utvecklingsarbete i samtliga ämnen där lärarna tillsammans arbetar med den gemensamt framtagna effektkedjan i projektet Innovationsguiden. Syftet är att öka våra elevers resultat. Framgångsfaktorer för att nå de uppsatta målen är en tydlighet vad gäller kunskapskraven och att hitta arbetssätt som motiverar såväl flickor som pojkar till att utveckla sitt lärande.

Kreativitet och rörelse

Norregårdskolan vill utveckla och stimulera elevernas kreativitet och har därför startat ett KulturCrew som ska jobba med att utveckla elevernas entreprenöriella lärande. För elever med musikintresse erbjuds möjlighet att utveckla sina kunskaper i vår profil Musikperformance.

I syfte med att öka elevernas välbefinnande och ge dem större möjlighet att nå sina mål jobbar skolan med hälsofrämjande aktiviteter och brain breaks.

Skolans idrottsförening NGIF skapar mervärde för alla elever genom gemensamma aktiviteter så som idrottsturneringar och aktivitetsdagar.

Undervisning och lärande

Utmärkande för Norregårdskolan är att vi fokuserar på några få principer:

 • kunniga lärare som tydligt leder undervisningen
 • ambitiösa elever som aktivt deltar i lärandet
 • arbetsro
 • god gemenskap
 • ett tillitsfullt klimat och högt uppsatta mål och förväntningar.

Det skapar goda förutsättningar för att må bra och lyckas i skolan.
Pedagogerna är välutbildade och arbetar i enlighet med sin behörighet. Detta gör att vi har goda förutsättningar att ge en utbildning med god kvalitet.

Lärmiljöerna i klassrummet är anpassade för att möta alla elever och förutom fina lokaler har vi ett välutrustat skolbibliotek med bibliotekarie.

Under läsåret 2019-2020 har en pedagog ett utvecklingsuppdrag för att stärka det pedagogiska ledarskapet i klassrummet.

Undervisningen på Norregårdskolan utgår från den enskilde eleven och dennes individuella förutsättningar. Våra elever ska vara väl förberedda för vidare studier på gymnasiet vilket innebär att var och en måste göra sitt bästa för att lära sig.

Vi prioriterar mötet mellan elev och lärare och anser att lärarens personliga kontakt med eleven är viktig – alla ska synas.

Elevernas trygghet och trivsel är lika viktig som utvecklingen mot kunskapskraven. För att säkerställa detta har vi ett komplett elevhälsoteam som fungerar väl och ett aktivt elevråd som driver viktiga frågor av stor betydelse för eleverna.

Vill du veta mer om hur vi jobbar eller är du intresserad av att besöka oss? Välkommen att höra av dig!

Kontakta Norregårdskolan.

Kontakter

 • Norregårdskolan

  Expedition

  Tel. 0470-418 65

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Kringelvägen 14, Växjö

  Postadress

  Postadress

  Växjö kommun

  Norregårdskolan

  Box 1222, 351 12

Senast uppdaterad: 8 november 2021