Ansökan till skolan

Många elever vill gå på Ringsbergskolan. Det är fullt i alla årskurser och det är endast om någon elev flyttar som vi kan ta emot nya elever.

I oktober skickar Växjö kommun hem information till vårdnadshavare om skolval till förskoleklass och årskurs 7 inför höstterminen 2023. Skolvalet genomförs i december och all information om detta finns i det centrala utskicket från Växjö kommun.

Skolvalet hanteras genom central administration och Ringsbergskolan kan därför inte besvara frågor om det kommer att finnas plats eller om hur du gör din ansökan.

I förskoleklass tar vi emot 24 elever. I årskurs 7 tar vi emot 26 elever. Endast om någon av våra nuvarande elever i årskurs 6 väljer en annan skola kommer vi att kunna ta emot nya elever i blivande årskurs 7.

För plats på skolan i andra klasser hänvisas till ansökning genom den centrala administrationen Länk till annan webbplats.. För nuvarande är det fullt i alla klasser på skolan. Vi kan därför bara ta emot nya elever om någon av våra nuvarande elever byter skola. Efter ansökan hör vi endast av oss, om ni skulle bli erbjuden en plats i klassen.

Kontakter

 • Ringsbergskolan

  Expedition

  0470-79 61 01

  Besöksadress

  Besöksadress

  Västergatan 20, Växjö

  Postadress

  Postadress

  Växjö kommun

  Ringsbergskolan

  Box 1222, 351 12 Växjö

Senast uppdaterad: 27 september 2022