Fritidshem

På Ringsbergskolans fritidshem går cirka 100 elever. Vanligen är eleverna uppdelade på två avdelningar.

Utbildningen på fritidshemmet är ett komplement till förskoleklass och skola. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov, samt främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Det centrala innehållet i undervisningen är:

 • språk och kommunikation,
 • skapande och estetiska uttrycksformer,
 • natur och samhälle,
 • lekar, fysiska aktiviteter och utomhusvistelse.

Föräldrar som arbetar, studerar eller är aktivt arbetssökande har rätt till plats på fritidshem åt sina barn. Elever som inte har plats på fritidshemmet går hem efter skoldagens slut.

Relaterade länkar

Kontakter

 • Ringsbergskolan

  Expedition

  0470-79 61 01

  Besöksadress

  Besöksadress

  Västergatan 20, Växjö

  Postadress

  Postadress

  Växjö kommun

  Ringsbergskolan

  Box 1222, 351 12 Växjö

Senast uppdaterad: 7 september 2022