Bibliotek

Välkommen till Sandsbro skolbibliotek. Sandsbro skolbibliotek bemannas på heltid av den fackutbildade bibliotekarien Karin Torstensson.

Öppettider

Skolbiblioteket är öppet alla skoldagar kl.8-16.30, övrig tid med annan personal. Bibliotekarien är schemalagd med alla klasser varje vecka, vilket medför att bibliotekarien ofta undervisar i klassrummen.

Kontakt

Skolbibliotekarie Karin Torstensson, e-post: Karin.torstensson@vaxjo.se

Sociala medier

Följ gärna skolbibliotekets instagramkonto. Här visas fortlöpande vad som pågår i vår verksamhet.

Sandsbroskolbib: https://www.instagram.com/sandsbroskolbib/ Länk till annan webbplats.

Mål för biblioteksverksamheten

Bibliotekarien arbetar utifrån skolans mål och biblioteksverksamhetens övergripande mål är att utgöra en pedagogisk resurs som stödjer elevernas lärande och måluppfyllelse utifrån följande aspekter:

 • Läs- och språkutveckling
 • Medie- och informationskunnighet

All undervisning planeras i samverkan med berörda pedagoger och hålls antingen i biblioteket eller i klassrummen.

Handlingsplan för Sandsbro skolbiblioteksverksamhet

Efter analys och beslut på skolan om förändrade fokusområden och arbetssätt, kommer ”Handlingsplan för skolbiblioteksverksamheten” under höstterminen 2022 genomgå en större revidering då den är en del av hela skolans systematiska kvalitetsarbete. Vi är en skola i förändring för att alla elever ska få lyckas efter sina förmågor.

Handlingsplan för Sandsbro skolbiblioteksverksamhet Länk till annan webbplats.

Film

Hedersomnämnande i Årets skolbibliotek År 2021 Länk till annan webbplats.

Utmärkelser

Hedersomnämnade i Årets skolbibliotek 2021

Skolbibliotek i världsklass 2022, 2021, 2020, 2019 och 2018.

Bibliotekslokalen

Biblioteket är centralt placerat på markplanet i B-huset, intill expeditionen. Den nya bibliotekslokalen togs i bruk våren 2021, då återuppbyggnaden efter branden 2017 stod klar.

Bibliotekslokalen är flexibel och rymmer flera funktioner: bokbestånd, lånedatorer, sittplatser för grupparbete, samlingsplats i soffor och samlingsplats i grupprummets gradäng.

Grupprummet är utrustat med projektor för samling och undervisning, i de fall undervisningen inte sker i klassrummet. Att lektionerna kan hållas i grupprummet, möjliggör drop inlån för andra.

Skolbiblioteket är en självklar del i skolans tre verksamheter: förskola, fritids och grundskola. Biblioteket inspirerar till läslust och väcker nyfikenhet.

Bestånd

Biblioteket har ett fysiskt bokbestånd på ca 8 000 ex. Arbetet med inköp pågår ständigt för att upprätthålla ett aktuellt, relevant och tilltalande bestånd. Titlarna är inköpta med vad elevernas intressen och skolundervisningen i åtanke. Eleverna påverkar inköp, som en del av biblioteksrådets arbete och utifrån spontana önskemål. Beståndet ska väcka nyfikenhet både för skönlitteratur och fakta. Inköp av faktaböcker om olika ämnen på olika nivå görs kontinuerligt. Beståndet består av bilderböcker, börja läsa, fortsätt läsa, kapitelböcker för lågstadiet, kapitelböcker för mellanstadiet, ungdomsböcker. Beståndet omfattar dikter, antologier, sagor och seriealbum. Beståndet består även av böcker på engelska och arabiska. Det finns även pedagogisk litteratur som vänder sig till personalen. Bibliotekarien har köpt in grupp/klassuppsättningar för att möjliggöra gemensam läsning på olika sätt.

Beståndet är uppdelat i sektioner där färgkodade skyltar visar vad som vänder sig till låg- resp. mellanstadiet. Systemet utgår från genrer & skolämnen. Skyltarna har bilder för att underlätta.

Information om att låna böcker från oss Länk till annan webbplats.

Bibliotekskatalogen

Här kan du se vilka böcker som finns på Sandsbro skolbibliotek. Länk till annan webbplats.

Kom ihåg att klicka på “Visa alla” och välj “Sandsbro skolbibliotek” och “Spara” för att få fram vårt bestånd.

Inlån från andra bibliotek

De medier som inte finns på vårt bibliotek, kan ofta lånas in från andra skolbibliotek i kommunen. Det centrala Mångspråksbiblioteket används för att låna in böcker på andra språk.

Digitala tjänster

De här digitala tjänsterna har vår skola tillgång till:

Inläsningstjänst

Växjö kommun har kommunlicens på Inläsningstjänst. Tjänsten ger elever möjlighet att lyssna på de läromedel som används i skolan. Eleverna kan logga in via sina Google-konton, både på skolan och hemifrån:

https://app.ilteducation.se/ Länk till annan webbplats.

Polylino skola

Sandsbro skola har licens till Polylino skola. Tjänsten tillhandahåller böcker med textmedföljning där ljud, bild och text kombineras. Här finns böcker på 60 språk. Eleverna kan logga in via sina Google-konton, både på skolan och hemifrån:

https://app.polylino.se/ Länk till annan webbplats.

Legimus

Biblioteket har tillstånd att skapa inloggningar till talbokstjänsten Legimus för elever som har rätt till talböcker. Inloggningen kan användas på:

 • mobil
 • surfplatta
 • dator

Appen Legimus

https://www.legimus.se/appenlegimus Länk till annan webbplats.

Startsida för Legimus

https://www.legimus.se/ Länk till annan webbplats.

Söktips i Legimus

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1UQVR_rxINS2T7hfuw8V7NGuMXtVL7sRb Länk till annan webbplats. = pdf

Kontakter

 • Sandsbro skola

  Expedition

  0470-79 62 20

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Fyllerydsvägen 29, Växjö

  Postadress

  Postadress

  Växjö kommun

  Sandsbro skola

  Box 1222, 351 12

Senast uppdaterad: 19 augusti 2022