Om Östra Lugnets skola

På Östra Lugnets skola ser vi elevers olikheter som en tillgång. Vi erbjuder en tillgänglig lärmiljö och strukturerad och varierad undervisning för att främja elevernas personliga utveckling och lärande. Genom kontinuerligt arbete med att skapa trygga och förtroendefulla relationer skapas möjligheter för våra elever att utvecklas så långt som möjligt utifrån utbildningens mål.

Östra Lugnets skola är en F–6-skola som startade höstterminen 2009. Från och med höstterminen 2018 har skolan cirka 450 elever.

På Östra Lugnets skola ser vi lärande, hälsa och lärmiljö som faktorer som påverkar och är förutsättningar för vartannat. Forskning visar att det finns tydliga kopplingar mellan elevers hälsa och möjlighet att lära så långt som möjligt. Vi arbetar därför kontinuerligt med att skapa goda lärmiljöer där eleverna får möjlighet att känna lusten och glädjen i att utvecklas och lära, eftersom “när man mår bra lär man sig och när man lär sig mår man bra”.

Vår målsättning är att erbjuda en likvärdig utbildning där eleverna motiveras och engageras att lära både självständigt och tillsammans med andra. Vi ger eleverna förutsättningar för att lära med stöd av digitala verktyg och att reflektera över sitt eget lärande, dvs “lära att lära” för att skapa förutsättningar för det livslånga lärandet.

Relaterade länkar

Relaterade dokument

Kontakter

 • Östra Lugnets skola

  Expedition

  0470-79 66 44

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Saturnusvägen 1, Växjö

  Postadress

  Postadress

  Växjö kommun

  Östra Lugnets skola

  Box 1222, 351 12 Växjö

Senast uppdaterad: 18 april 2024