Fritidshem

Östra Lugnets skola har fyra fritidshemsavdelningar. Skolan har tre F–2-arbetslag där fritidshemmets verksamhet är inkluderad. Från och med årskurs 3 tillhör eleverna Dungens fritidshem som är belägen i lokaler där elever i årskurs 3 och 4 har sina klassrum.

Vi på fritids följer Läroplanens riktlinjer för fritidsverksamhet och jobbar därför tillsammans för att:

 • Utforma en verksamhet som kompletterar skolan. Detta sker rent tidsmässigt genom morgon- och eftermiddagsfritids. Det sker även genom att vi ger barnen andra erfarenheter och kunskaper än skolan genom olika aktiviteter.
 • Erbjuda barnen en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid. Vi vill att barnen själva ska få välja aktivitet utifrån sina intressen. Vi ger dem verktyg för att utveckla leken och erbjuder olika aktiviteter där barnen själva får komma med idéer och utveckla sina tankar. Vi erbjuder skapande verksamhet där de får använda sin fantasi och sin egen kreativitet.
 • Förena omsorg och pedagogik för att skapa ett gott socialt klimat, där barnen får känna sig trygga och uppleva sig själva som en tillgång i gruppen, vilket är viktiga förutsättningar för utveckling av den sociala kompetensen och den kommunikativa förmågan.

Kontakter

 • Östra Lugnets skola

  Expedition

  0470-79 66 44

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Saturnusvägen 1, Växjö

  Postadress

  Postadress

  Växjö kommun

  Östra Lugnets skola

  Box 1222, 351 12 Växjö

Senast uppdaterad: 9 november 2021