Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Aktuellt med cykel 2

Nya utmaningar finns ute nu, dags för cykel 2.

Den första utmaningen handlar om: Behovsanpassad tömning av sopkärl. Behovet är en lösning som tillåter optimerad avfallsinsamling baserat på kundernas behov och därmed minskar den totala mängden avfallstransporter. Lösningen ska i första hand reglera tömning av avfall från flerfamiljshus och verksamheter.

Den andra utmaningen handlar om ökad cirkularitet inom bygg-och rivningssektorn. Behovet bygger på en vidareutveckling av den nationella lösning för cirkulärt byggande där återanvändbart byggmaterial, från såväl restdelar som material i sin helhet, tillhandahålls, görs sökbart samt kvalitetssäkras. Lösningen behöver hantera både förvaring av material samt hur materialet överlåts och ska vara tillgängligt för aktörer inom byggbranschen.

Mer information om våra utmaningar i cykel två

Senast uppdaterad: 9 mars 2022