Smart värmesystem

Visste du att cirka 80 procent av de byggnader vi kommer ha år 2050 är de vi redan har idag? Det innebär att för att nå klimatmålen måste fokusera på optimeringsarbete i befintliga fastigheter, inte enbart bygga de nya energieffektivt. Det är det som detta utvecklingsprojekt tar sikte på: Smarta Värmesystem i befintliga fastigheter.

Behovsägare

Vöfab och GodaHus

Status

Tilldelning gjord, utveckling avslutad.

Mer information om status för smart värmesystem på Gyghubs webbplats Länk till annan webbplats..

Bakgrundsinformation om utmaningen

Ett hus består av flera rum, grundtanken är att rummen ska kunna fördela energin mellan sig till exempel ett rum som är för varmt ska kunna stänga av för att energin på så vis ska kunna fördelas mer flödesbestämt i fastigheten. I nuläget är det dock främst de kallare rummen som avgör energiflödet – när ett kallt rum behöver mer värme blir också de redan varma rummen varmare. Större, offentliga hus som till exempel skolor är intressanta, många människor i rörelse på dagarna som tillför värme till rummen som under natten sedan står tomma.

Uppvärmning av byggnader sker främst med ett radiator- och rörsystem med vatten som värmebärare med en termostatventil vid varje radiator som mekaniskt reagerar på rumstemperaturen. Denna konventionella styrteknik är för grov och inte tillräckligt precis för att optimera värmetillförseln till varje radiator beroende på det aktuella rumstemperaturbehovet och aktuella globala förutsättningar (väder, närvaro, termisk massa, bokningssituation med mera). Här finns en stor potential att utveckla lösningar för både befintliga och nya byggnader. På sikt skulle även energiproducenter kunna ta del av fastighetsdata som leder till mer precis och framförallt effektivare energiproduktion.

Behovet

Att utveckla en lösning som med lägsta möjliga utsläpp av CO2 effektiviserar och optimerar värmetillförseln med hänsyn tagen till rummet (den enskilda radiatorn), huset (det husegna systemet) samt energileverantör och energiproducent.

Kontaktuppgifter

Diaccess avslutades 2023. Ta kontakt med Växjö kommuns kontaktcenter om du har frågor om projektet.

Senast uppdaterad: 29 juni 2023