Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Utmaningarna från SSAM publicerade i TendSign

Nu finns aktuella utmaningar, från Cykel 2 i projektet Diaccess, publicerade i kommunens upphandlingsverktyg TendSign.

Utmaningarna handlar om behovsanpassad tömning av sopkärl samt ökad cirkularitet inom byggsektorn. Svar på intresseanmälan ska lämnas senast den 11 januari 2021.

Om utmaningarna från Cykel 2 i Diaccess

Senast uppdaterad: 7 december 2020