Mitt ansvar som medarbetare

Ansvarsområden för mig och alla andra medarbetare i Växjö kommunkoncern

 • Jag genomför och tar ansvar för mitt uppdrag på ett effektivt sätt och arbetar för att nå uppsatta mål
 • Jag följer och verkställer beslut och uppdrag jag får
 • Jag söker och hittar information som är nödvändig för att utföra mitt uppdrag
 • Jag handleder, vägleder och introducerar
 • Jag bedriver alltid ett kontinuerligt förbättringsarbete inom mitt ansvarsområde
 • Jag ansvarar för att arbetsförhållanden och arbetsklimat är bra, både för mig själv och min omgivning
 • Jag följer lagar, policys, processer, värdegrund och övriga regler och föreskrifter som gäller på arbetsplatsen
 • Jag ansvarar för egen kompetensutveckling och omvärldsbevakning
 • Jag informerar och kommunicerar med samtliga intressenter för att säkerställa delaktighet, förankring och förståelse
 • Jag föreslår förbättringar som kan hjälpa verksamheten
 • Jag meddelar rätt person eller instans vid fel, brister eller förbättringsbehov och meddelar omedelbart om det finns akuta risker
Senast uppdaterad: 15 augusti 2022