Sopor

Dina sopor hämtas av ett företag som heter
Södra Smålands avfall och miljö.
Företaget kallas även SSAM.
Det är Växjö kommun och andra kommuner
som äger företaget.

Sopbilen hämtar oftast dina sopor
varannan vecka.
Om du vill kan du dela upp soporna
i olika påsar.
Det är bra för miljön
om du delar upp dina sopor.
Då kan dina sopor användas
till något annat.
Det kallas för återvinning.

Släng matrester, vissna blomblad och hushållspapper
i en särskild papperspåse.
De soporna kan bli biogas
som bussar och bilar kan använda
i stället för diesel och bensin.

Du kan också slänga glas
metall, kartong, papper och plats i olika fack.

Förpackningar kan du också återvinna
på en återvinningsstation.
Det finns många återvinningsstationer
i olika stadsdelar i Växjö.

Sopor som du inte kan slänga
bland dina vanliga sopor
kan du slänga på en återvinningscentral.
På återvinningscentralen kan du slänga
kemikalier, glas och avfall från trädgården.
Du kan fråga personalen på återvinningscentralen
var du ska slänga dina sopor.

Du kan ringa till kommunen
för att veta mer om sortering av sopor.

Du kan ringa eller mejla till SSAM

Telefon: 0470-59 95 00

E-post: info@ssam.se

Senast uppdaterad: 10 mars 2023