Hjälp att sköta ekonomin - god man

Om du har problem
med att ta hand om dig själv
och dina pengar.
Då kan du få hjälp av en god man.

Den gode mannen hjälper dig
med din ekonomi
och dina kontakter
med myndigheter.
Den gode mannen kan hjälpa dig
att betala räkningar
och ge dig fickpengar.

Din gode man ska vara ett stöd för dig.
Det är fortfarande du som bestämmer
vad du vill göra.

Det är frivilligt att ha en god man
och du kan själv välja
vem som ska bli din gode man.
En god man kan vara en anhörig till dig
eller någon du känner.

En god man
kan vara en man eller en kvinna.
Överförmyndarnämnden på kommunen
kan hjälpa dig att hitta en god man.

För att få en god man
måste du ha fyllt 18 år.
Du måste behöva hjälp.
Det är tingsrätten som bestämmer
om du får god man.

Det kostar pengar att ha en god man
och du själv betalar kostnaden.
Om du inte kan betala
kan kommunen betala åt dig.

Ibland kan du behöva mer hjälp
och då kan du få en förvaltare.
En förvaltare får du när du inte
kan ta hand om dig själv
eller det du äger.

En förvaltare kan fungera som ett
bra skydd för dig.

En förvaltare får du bara om det
verkligen behövs och då tvingas
du ta emot hjälp.
En förvaltare får själv bestämma
över din ekonomi.

Du kan ringa eller mejla till oss

Telefon: 0470-410 00

Senast uppdaterad: 10 mars 2023