Tunnlar och klotter

Trygghet är en viktig aspekt av trafiksäkerhetsbegreppet då trygghet, eller snarare otrygghet, styr trafikantens beteende i trafikmiljön.

Växjö kommun arbetar systematiskt med tunnlar och klotter. Arbetet sker långsiktigt och strategiskt och i huvudsak väljer kommunen att arbeta med tunnlar som ligger längs med de mest trafikerade cykelstråken i Växjö stad.

Varje år väljs ett antal tunnlar ut och får en uppfräschning. Tunnlarna klottersaneras, klotterskyddas, målas (delvis) samt får ny belysning där det finns behov. Därefter läggs tunnlarna in i kommunens program för kontroll och efterföljande åtgärd.

Vill du veta mer om förebyggande trygghetsarbete med fokus på tunnlar och klotter är du välkommen att kontakta Växjö kommun.

Senast uppdaterad: 30 juni 2022