Verksamhet

Det fria ordets hus ska främja dialog, skrivande och debatt samt knyta samman dagens frågor om yttrandefrihet med vårt litterära arv i Kronoberg och verksamheter i Växjö kommun, men även arbeta regionalt och nationellt.

Det fria ordets hus skapar evenemang, projekt och samarbeten för barn, unga och vuxna och strävar mot att samarbeta med andra. Så har du eller din verksamhet någon idé, hör gärna av dig.

Framför allt riktas verksamheten mot tre olika områden: medborgarens fria ord, det konstnärliga fria ordet samt medias fria ord.

När Det fria ordets hus fokuserar på medborgarnas/allmänhetens yttrandefrihet, kan det handla om:

 • Medborgardemokrati
 • Smakdebatt
 • Åskådnings- och identitetsfrågor
 • Barnperspektiv och barns möjligheter till yttrandefrihet
 • Tillgänglighets- och rättighetsfrågor migration och integration
 • Tillgänglighets- och rättighetsfrågor funktionshindrade

Bland de konstnärliga uttrycken har Det fria ordets hus ett särskilt uppdrag att arbeta för det skrivna ordet. Teman kan vara:

 • Förföljda författare och deras verk
 • Regionens litterära arv och författare som Wägner, Moberg och Lagerkvist
 • Översättande och översättningar
 • Skrivande/bloggande
 • Verksamhet som stimulerar skrivande
 • Muntligt berättande

Det fria ordets hus lyfter fram frågor om medier, nyheter och upphovsrätt och exempel på olika ämnen är:

 • Pressfrihetsfrågor både nationellt och internationellt
 • Journalisters villkor
 • Språk
 • Nyhetsbevakning

Kontakter

Senast uppdaterad: 9 juni 2023