Verksamhet

Det fria ordets hus ska främja dialog, skrivande och debatt samt knyta samman dagens frågor om yttrandefrihet med vårt litterära arv i Kronoberg och verksamheter i Växjö kommun, men även regionalt och nationellt.

Det fria ordets hus arbetar med att lyfta fram frågor om yttrandefrihet och knyta an dessa till det litterära arvet i Kronoberg och dagens aktuella frågor om litteratur och rättigheten att yttra sig. Framförallt riktas verksamheten mot tre olika områden: medborgarens fria ord, det konstnärliga fria ordet samt medias fria ord.

Utifrån dessa tre områden skapar Det fria ordets hus evenemang, projekt och samarbeten för barn, unga och vuxna antingen i egen regi eller i samarbete med lokala, regionala eller nationella aktörer.

Det fria ordet hus strävar mot att samarbeta med andra för att för att hitta gemensamma frågeställningar, problem och fenomen som berör yttrandefrihet och vårt litterära arv. Så har du eller din verksamhet någon idé, hör gärna av dig. 

Här står medborgarnas/allmänhetens yttrandefrihet i fokus. Inom det här fältet finns utrymme för både långsiktiga program och enstaka evenemang. Här finns även möjlighet att knyta an till aktuella händelser och aktuell debatt.

Förslag på teman som kan behandlas inom fältet är frågor om

 • Medborgardemokrati
 • Smakdebatt
 • Åskådnings- och identitetsfrågor
 • Barnperspektiv och barns möjligheter till yttrandefrihet
 • Tillgänglighets- och rättighetsfrågor migration och integration
 • Tillgänglighets- och rättighetsfrågor funktionshindrade

Bland de konstnärliga uttrycken har Det fria ordets hus ett särskilt uppdrag att arbeta för det skrivna ordet.

Ett av Det fria ordets huvuduppdrag är att arbeta med Växjö som fristad därför är det självklart att verksamheten tar upp  frågor om förföljda författare och deras verk, men här ryms också frågor om:

 • Regionens litterära arv och författare som Wägner, Moberg och Lagerkvist
 • Översättande och översättningar
 • Skrivande/bloggande
 • Verksamhet som stimulerar skrivande
 • Muntligt berättande
 • Med begreppet konst menas skapande verksamhet som till exempel litteratur, bildkonst, konsthantverk, arkitektur, musik och dans.

Det fria ordets hus arbetar endast med övergripande inom konstområdet, och då med frågor som rör uttryck av olika slag och alltid tillsammans med relevanta kulturaktörer och institutioner. De generella och genreöverskridande begrepp som faller inom det här fältet kan till exempel röra frågor om:

 • Kritik
 • Bildning
 • Censur

Med detta område belyser Det fria ordets hus frågor om bland annat massmedia, press, nyhetsförmedling och upphovsrätt.

Exempel på teman inom det här fältet kan vara:

 • Pressfrihetsfrågor både nationellt och internationellt
 • Journalisters villkor
 • Källskydd
 • Antikorruption
 • Kommentarsfält
 • Nyhetsbevakning

Kontakter

Senast uppdaterad: 1 februari 2023