Fältgruppen

Fältgruppen är en kommunal verksamhet som består av fältsekreterare. Verksamheten bedriver uppsökande socialt arbete, trygghetsskapande närvaro i ungdomsmiljöer och navigerar unga utanför studier och arbete till sysselsättning.

Fältgruppen samverkar med andra samhällsinstanser och myndigheter för att på ett strukturellt plan driva frågor som gör vardagen för ungdomar bättre. Det uppsökande sociala arbetet handlar bland annat om trygghetsskapande vuxennärvaro i ungdomsmiljöer, främjande och relationsskapande arbete i skolor.

Navigator är en frivillig verksamhet som vänder sig till ungdomar mellan 16–24 år som varken studerar eller har jobb. Vi kan tillsammans med ungdomen navigera rätt i samhällssystemen: exempelvis hitta sin egen väg till utbildning eller jobb.

Följ gärna oss på Facebook (Fältgruppen Växjö) Länk till annan webbplats. och Instagram (faltgruppenvaxjo) Länk till annan webbplats. för att få löpande uppdateringar om bland annat vad fältgruppen gör.

Senast uppdaterad: 7 december 2023