Bli nattvandrare

Att nattvandra innebär att du fyller en viktig brottsförebyggande funktion för att stadsmiljön ska bli tryggare. Nattvandringar görs på Teleborg, Araby och i Växjö centrum.

Volontärer från olika föreningar turas om att nattvandra varje helgnatt klockan 22.00 och 03.00.

Målet är att ungdomar ska kunna röra sig fritt och minska den upplevda otryggheten i Växjö kommuns stadsmiljö. Ta kontakt med kontaktcenter för att veta mer om möjligheten att nattvandra genom din förening.

Telefon: 0470-410 00
E-post: info@vaxjo.se

Senast uppdaterad: 7 december 2023