Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Upphävning av beslut om nya principer gällande enskilda avlopp

Miljö- och byggnämnden har upphävt ett beslut som togs i april 2022 utav dåvarande miljö- och hälsoskyddsnämnd. Beslutet gällde nya principer vid bedömning av enskilda avlopp.

Vid årsskiftet 2023 tillträdde en ny nämnd, miljö- och byggnämnden. I och med den nya nämnden har vissa beslut setts över. Det beslut som togs i april 2022, som innebar att bevisbördan vid bedömning av enskilda avlopp hamnar på kommunen och inte fastighetsägaren, har nu upphävts.

- Det som främst ligger till grund för vårt beslut om upphävning är en konsekvensanalys som bland annat visar att miljöbalken inte kan tillämpas med de nya principerna. Vi kommer nu att återgå till det arbetssätt vi hade tidigare som följer svensk lagstiftning, säger Lisa Larsson, ordförande miljö- och byggnämnden.

Under tillsyn kontrollerar kommunen uppbyggnaden av anläggningarna så att de följer lagstiftningen. Kommunen bedriver främst tillsyn på äldre anläggningar för att säkerställa att de följer dagens standard.

- Nämnden antog också en tillsynsplan där vårt mål är att utföra tillsyn på 250 äldre anläggningar under året. Som tidigare kommer vi att kontakta berörda fastighetsägare med information inför tillsynsbesöket, säger Kaisa Sandstedt, avdelningschef på miljö- och byggavdelningen.

Senast uppdaterad: 6 mars 2023