Studenten

Studentutspring för Kungsmadskolans avgångselever 2023

Äntligen är det dags för studentutspring igen.

Utspringstider 13 juni 2023

Klockan 11.00


Program

Klass

Gymnasiesärskolan

AHV19, FAB19, FG19, HRB19, IV19, PETÖ19

Bygg- och anläggningsprogrammet

BA20A, BA20B, BA20C, BA20D, BA20E

Industritekniska programmet

IN20

Klockan 13.00


Program

Klass

Handels- och administrationsprogrammet

HA20A, HA20B, HA20L

Hotell- och turismprogrammet

HT20

Fordons- och transportprogrammet

FTK20, FTL20, FTP20


Klockan 14.30


Program

Klass

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

RL20, RL20L, RLB20

Hantverksprogrammet

HVF20, HVS20

Estetiska programmet

ESM20

Samhällsvetenskapsprogrammet

SAB20, SAL20

Skyltar med placering för de olika programmen kommer att finnas för att man lättare skall hitta varandra. Efter mottagningsceremonin ställer eleverna upp för avmarsch till Stortorget. Föräldrar och övriga som önskar följa med ombeds gå bakom studenttåget.

Välkomna till Kungsmadskolan för ett trevligt studentfirande!

Studenten Kungsmadskolan

Kontakter

Senast uppdaterad: 21 mars 2023