Fritidshem

Den anpassade grundskolan på Ljungfälleskolan har fyra fritidshem- och korttidstillsynsavdelningar: Solstrålen, Regnbågen, Snöflingan och Norrskenet. Fritidshemmen på Norremark heter: Fullmånen, Halvmånen och Nymånen.

Skolan strävar efter att varje elev känner trygghet och får utlopp för sin kreativitet utifrån individuella förmågor men i samspel med andra. För att eleverna ska känna trygghet och uppleva lust att lära i våra fritidsverksamheter arbetar vi med kommunikation och KENT (kreativitet, engagemang, nyfikenhet och trygghet) som målområden. Fritidshemmets arbete dokumenteras, följs upp och utvärderas i enlighet med vårt systematiska kvalitetsarbete.

Föräldrar som arbetar, studerar eller är aktivt arbetssökande har rätt till plats på fritidshem åt sina barn. Placering kan även beviljas på grund av särskilda skäl eller i enlighet med LSS.

Senast uppdaterad: 24 augusti 2023