Om Ljungfälleskolan

Tillsammans arbetar vi varje dag för att våra elever och vår personal kommer till skolan med en känsla av förväntan, nyfikenhet och glädje. Vi arbetar utifrån ledorden Trygghet, Trivsel och Kunskap, alltid med eleverna i fokus.

Vår ambition är att alla elever ska få mod att våga växa och utvecklas så långt som möjligt, som person och i sitt lärande.

Ljungfälleskolan är en F-6 skola med cirka 300 elever, som finns på Teleborg i Växjö. Här finns goda kommunikationsmöjligheter till centrum och samtidigt närhet till skog och grönområden. Skolans stora fina skolgård inbjuder till lek och rörelse.

Flera arbetslag

Personalen på skolan arbetar nära eleverna och bildar arbetslag om elevgrupper på cirka 50 elever. Arbetslagen består av behörig personal med yrkeskompetens att undervisa i skolan, på fritidshemmet och i förskoleklass.

Lokaler och elever

Som elev går du på samma avdelning från förskoleklass och årskurs 1. Vi upplever att det skapar trygghet att finnas i samma lokaler med känd personal både under skoldagen och på fritidshemmet. Inför årskurs 2 har du kvar dina lärare men flyttar till nya lokaler och bildar arbetslag och ny fritidsavdelning med en annan årkurs 2 där du fortsätter även i årskus 3. I årskurs 4 till 6 får du nya lärare och flyttar till en ny fritidsavdelning.

Utvecklingsområden

Våra ledord Trygghet, Trivsel och Kunskap genomsyrar hela verksamheten och ligger till grund när vi sätter våra prioriterade utvecklingsområden.

Ljungfälleskolan är i ständig utveckling!

Trygghet – Alla elever har rätt att känna sig trygga på Ljungfälleskolan!

Trivsel – Alla elever ska trivas på Ljungfälleskolan!

Kunskap – Alla elever ska känna lust att lära och nå läroplanens mål!

Mer information om utvecklingsområderna

Välkomna till Ljungfälleskolan – där alla är lika olika!

Visste du det här om Ljungfälleskolan?

 • Fälle i namnet Ljungfälle betyder ett avverkat skogsområde. Kan kanske Ljungfälle då betyda ett område utan träd som är beväxt med den vackra Ljungblomman?
 • Konstverket vid vår entré föreställer ett nervträd som gestaltar hur nya hjärnsynapser skapas varje sekund. En symbol för våra elevers fantastiska förmåga att nå högre än de någonsin kunnat tro.
 • På vår skola erbjuds aktiva rörelseraster ledda av vår trygghetsperson.
 • Vi har ett bibliotek i världsklass.
 • På vår skolgård finns härliga kullar som bjuder in till lek och rörelse samt pulkaåkning vintertid.

Kontakter

 • Ljungfälleskolan

  Expedition

  0470-437 55

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Drabantvägen 4, Växjö

  Postadress

  Postadress

  Växjö kommun

  Ljungfälleskolan

  Box 1222, 351 12

Senast uppdaterad: 11 april 2024