Modersmål

Elever i grundskolan, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola med annat modersmål än svenska kan ansöka om modersmålsundervisning.

Syftet med undervisningen är att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål och bli medveten om modersmålets betydelse för det egna lärandet.

Modersmål är ett skolämne vilket betyder att undervisningen följer en kursplan och eleven får betyg från årskurs 6. När man är antagen till modersmål har man samma närvaroplikt som i de övriga ämnena.

Modersmål är ett frivilligt ämne och erbjuds på grundskolan och gymnasiet. Undervisningen ges efter skoltid en gång i veckan.

Avanmälan

Vill du avanmäla dig från modersmålsundervisningen skickar du ett mejl till utbf.modersmal@vaxjo.se

Modersmålsundervisning grundskola - ansökan

Modersmålsundervisning gymnasiet - ansökan

Modersmålsundervisning i grundskolan

Vem har rätt till modersmålundervisning?

Enligt skollagen (2010:1997) gäller det elever som uppfyller följande:

7 § En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om:

 1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och
 2. eleven har grundläggande kunskaper i språket.

För att ett språk ska starta behöver minst fem elever ansöka om undervisning i språket. Detta gäller inte samiska, finska, meänkieli, romani, chib eller jiddisch som är Sveriges nationella minoritetsspråk som startar oavsett antal sökande.

Modersmålsundervisning får inte omfatta mer än ett språk för en elev. En romsk elev
som kommer från utlandet kan dock få modersmålsundervisning i två språk om det
finns särskilda skäl.

Undervisningen kan förläggas på annan skola än den egna.

Hur ansöker jag?

Undervisningen kan vara fysisk på en skola eller digitalt. Är undervisningen fysisk kan den förläggas på en annan skola än den egna skolan.

Ansökan till modersmålsundervisning i grundskolan görs via e-tjänst. Innan eleven beviljas modersmålsundervisning gör Språk- och kompetenscentrum (SKC) en bedömning av elevens grundläggande kunskaper.

Ordinarie ansökningsperiod inför kommande läsår är 1 mars – 30 april. En ansökan avser hela elevens tid i grundskolan. Elever vars ansökningar inkommer mellan 1 maj – 15 september erbjuds undervisning i befintliga grupper i mån av plats, undantaget nyinflyttade elever med pågående modersmålsundervisning, dessa elever bereds plats i befintliga grupper.

Elever som inte kan erbjudas undervisning innevarande läsår erbjuds att påbörja modersmålsundervisningen nästkommande läsår.

För elev som önskar avbryta studierna tidigare görs avanmälan av vårdnadshavare till utbf.modersmal@vaxjo.se

Modersmålundervisning i gymnasiet

Vem har rätt till modersmålundervisning?

Elever i gymnasieskolan och anpassad gymnasieskola ska erbjudas undervisning i modersmål om:

 • en eller båda vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska som modersmål
 • språket utgör elevens dagliga umgängesspråk hemma
 • eleven har goda kunskaper i språket.

Kurser i ämnet

 • Modersmål 1, 100 poäng
 • Modersmål 2, 100 poäng, som bygger på kursen modersmål 1.
 • Modersmål - aktiv tvåspråkighet, 100 poäng, som bygger på kursen modersmål 1

Modersmålsundervisning får anordnas som

 1. individuellt val,
 2. utökat program, eller
 3. språkval

Hur ansöker jag?

I samband med att en elev gör sin gymnasieansökan görs även ansökan till den första kursen i modersmål på gymnasiet. Om en elev efter första gymnasiekursen önskar fortsätta läsa kurser i modersmål görs en ny ansökan om detta inför det nya läsåret.

Ansökan görs via e-tjänst på sidan.

Ansökan görs hos elevens studie- och yrkesvägledare. Det är rektor på elevens skola som fattar beslut om modersmålsundervisning.

Samtliga gymnasiekurser i modersmål startar endast om det är minst fem elever som ansöker och att lämplig lärare kan rekryteras.

Kontakter

Senast uppdaterad: 4 juni 2024