Söka till gymnasiet

När du går i årkurs 9 ska du ansöka till gymnasiet. Det du oftast i början på vårterminen.

Ansökan till gymnasiet öppnar
vanligtvist i mitten av januari.
Du har en månad på dig att göra ditt val.

Du söker skola och program Länk till annan webbplats.
via programmet Dexter Länk till annan webbplats..

Om du har glömt ditt lösenord till Dexter
kan du fråga studie-och yrkesvägledaren
på din grundskola.

Du kan söka till gymnasieskolor i
Växjö kommun eller någon annanstans.

I april får du ett preliminärt
antagningsbesked. I början på
juli får du ett slutgiltigt besked.

Du kan ringa eller mejla till oss

Telefon: 0470-410 00

Senast uppdaterad: 10 mars 2023