Kommunfullmäktige

Om ett parti får många röster när det är val
så får politikerna i det partiet vara med i kommunfullmäktige.

61 politiker är med i kommunfullmäktige.
Politikerna i kommunfullmäktige
träffas varje månad.

Politikerna som är med i kommunfullmäktige
bestämmer om alla viktiga frågor i kommunen.

Viktiga frågor är till exempel
vad kommunens pengar ska användas till.
Frågorna kan också handla om
hur mycket invånarna ska betala i skatt
eller hur mycket barnomsorgen ska kosta.

Du kan läsa i tidningen när politikerna ska träffas.
Du kan också se mötet på kommunens webbplats www.vaxjo.se

Om du vill kan du gå till mötet
och lyssna vad de pratar om.

Om du vill veta när mötena är
kan du kontakta kommunen

Du kan ringa eller mejla till oss

Telefon: 0470-410 00

Senast uppdaterad: 10 mars 2023