Nämnder

I en kommun finns nämnder och förvaltningar. Nämnden är den politiska ledningen för ett speciellt kommunalt område, till exempel skola, miljö eller kultur.

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter för nämnderna.

Nämnderna ska:

  • ansvara för det dagliga arbetet inom kommunen
  • förbereda ärenden som ska beslutas av fullmäktige
  • genomföra beslut som fattas i fullmäktige.

Det är sedan tjänstepersoner och inte politiker som utför det dagliga arbetet i nämnderna. Arbetsuppgifterna kan vara att ge byggnadslov, bevilja ekonomiskt bistånd eller att organisera äldreomsorgen.

De olika nämnderna i Växjö kommun är:

Kultur- och fritidsnämnden (ej lättläst information)

Nämnden för arbete och välfärd (ej lättläst information)

Omsorgsnämnden (ej lättläst information)

Utbildningsnämnden (ej lättläst information)

Valnämnden (ej lättläst information)

Överförmyndarnämnden östra Kronoberg (ej lättläst information)

Servicenämnden (ej lättläst information)

Samhällsbyggnadsnämnden (ej lättläst information)

Miljö- och byggnämnden (ej lättläst information)

Senast uppdaterad: 10 mars 2023