Är du inte nöjd med det som blivit bestämt

Du har rätt att klaga
på de beslut som vi fattar.
Det kallas att överklaga.

Du klagar hos Förvaltningsrätten.

Du skickar din överklagan
till omsorgsnämnden
i Växjö kommun.

Om du behöver hjälp
kan din handläggare berätta 
hur du ska göra.
Ring kommunen och be att få tala
med din handläggare.

Du kan ringa eller mejla till oss

Telefon: 0470-410 00

Senast uppdaterad: 10 mars 2023