Andra styrande dokument

Styrande dokument är sorterade i olika undergrupper baserat på innehåll.

Bestämmelser och regler

Arvodesbestämmelser med mera för förtroendevalda , 188 kB, öppnas i nytt fönster.

Arvodesbelopp för förtroendevalda , 168 kB, öppnas i nytt fönster.

Bestämmelser för IT, telefoni, och tekniskt stöd för förtroendevalda , 126 kB, öppnas i nytt fönster.

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) , 133 kB, öppnas i nytt fönster.

Pensionsregler för anställda i Växjö kommunkoncern , 198 kB, öppnas i nytt fönster.

Pensionsregler för förtroendevalda i Växjö kommun , 179 kB, öppnas i nytt fönster.

Regler för partistöd i Växjö kommun , 189 kB.

Regler för politiska sekreterare i Växjö kommun , 187 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer

Etisk riktlinje för medarbetare i Växjö kommun , 132 kB.

Riktlinjer för arbetsmiljöansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter , 401 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för flexibel arbetsplats , 163 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för hedersbelöning , 157 kB.

Riktlinjer för ledighet vid läkarbesök med mera , 132 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för lönesättning av förvaltningschef och VD på Växjö kommun , 121 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för registerutdrag i Växjö kommun , 168 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för representation och gåvor för anställda i Växjö kommun , 146 kB.

Riktlinjer för rekrytering av förvaltningschef och VD vid kommunala bolag , 139 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för resor för anställda i Växjö kommuns förvaltningar, bolag samt Värends räddningstjänst och förtroendevalda , 143 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för vissa förändringar i anställningen i samband med omplacering eller avslut av anställning i Växjö kommun , 130 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer rörande ersättning för persedlar skadade i arbetet , 123 kB, öppnas i nytt fönster.

Planer

Handlingsplan för jämställda löner , 103 kB.

Likabehandlingsplan för Växjö kommuns förvaltningar och bolag , 214 kB, öppnas i nytt fönster.

Plan för god arbetshälsa i Växjö kommun , 247 kB, öppnas i nytt fönster.

Policys

Arbetsmiljöpolicy , 163 kB, öppnas i nytt fönster.

Ledarskapspolicy för Växjö kommun , 115 kB.

Lönepolicy för Växjö kommunkoncern , 78 kB, öppnas i nytt fönster.

Personalpolicy för Växjö kommun , 283 kB, öppnas i nytt fönster.

Policy för att förebygga och hantera alkohol- och drog- och spelmissbruk i Växjö kommunkoncern , 102 kB, öppnas i nytt fönster.

Policy för att förebygga och hantera våld och hot i arbetsmiljön , 130 kB, öppnas i nytt fönster.

Resepolicy för Växjö kommuns förvaltningar, bolag samt Värends räddningstjänst , 124 kB, öppnas i nytt fönster.

Bestämmelser för tomtkön samt fördelning av småhustomter , 243 kB, öppnas i nytt fönster.

Bostadsförsörjningsplan för Växjö kommun , 243 kB, öppnas i nytt fönster.

Campusplan , 3 MB.

Dagvattenhandbok , 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Energiplan för Växjö kommun , 343 kB, öppnas i nytt fönster.

Förvaltningsplan för restaureringsåtgärder i Växjösjöarna , 835 kB, öppnas i nytt fönster.

Grönplan , 218 kB.

Grönstrukturprogram för Växjö stad , 7 MB, öppnas i nytt fönster.

Grönstrukturprogram för Braås , 2 MB.

Grönstrukturprogram för Gemla-Öja , 1 MB.

Grönstrukturprogram för Ingelstad , 1 MB.

Grönstrukturprogram för Lammhult , 1 MB.

Grönstrukturprogram för Rottne , 1 MB.

Grönstrukturprogram för Åryd , 1 MB.

Hållbara Växjö 2030 , 514 kB, öppnas i nytt fönster.

Kemikalieplan , 343 kB, öppnas i nytt fönster.

Klimatanpassningsplan , 314 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunövergripande friluftsprogram , 8 MB, öppnas i nytt fönster.

Laddinfrasktrukturplan , 1005 kB.

Plan för biologisk mångfald , 278 kB, öppnas i nytt fönster.

Plan för förebyggande och hantering av avfall 2020-2025 , 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Plan för odling i staden, tätorterna och den tätortsnära landsbygden i Växjö kommun , 248 kB, öppnas i nytt fönster.

Principer för övertagande av samfällt vatten och avlopp från gemensamhetsföreningar , 129 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för beräkning av parkeringsbehov för cykel och personbil , 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för markanvisningar, optioner och exploateringsavtal , 205 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för utformning av stadsmiljö , 15 MB, öppnas i nytt fönster.

Strategisk plan för skog , 266 kB, öppnas i nytt fönster.

Träbyggnadsstrategi , 778 kB, öppnas i nytt fönster.

VA-policy , 201 kB, öppnas i nytt fönster.

Vattenplan , 280 kB, öppnas i nytt fönster.

Vision Trummen i Europas grönaste stad , 4 MB, öppnas i nytt fönster.

Växjö kommuns enprocentregel - riktlinjer för konst vid byggnation , 246 kB, öppnas i nytt fönster.

Växjö kommuns vattenkraft och dammar - Åtgärdsstrategi 2016-2027 , 893 kB, öppnas i nytt fönster.

Översiktsplan för Växjö kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 1 juli 2024