Demenssjuksköterska

Demenssjuksköterskan ger råd och stöd till den som har en demenssjukdom och dennes anhöriga, antingen via telefon eller genom personliga hembesök.

Demenssjuksköterskan arrangerar anhörigutbildning tillsammans med primärvården vid två tillfällen per år. Demenssjuksköterskan arbetar även med utbildning och handledning till kommunens personal samt samarbetar med distriktsläkare och specialistläkare.

Om du misstänker att du eller någon närstående har en demenssjukdom bör du i första hand kontakta din distriktsläkare. Du kan också kontakta kommunens demenssjuksköterska för rådgivning och information. Du når demenssjuksköterskan via Växjö kommuns kontaktcenter, telefon 0470-410 00 eller e-post info@vaxjo.se.

Kontakter

Senast uppdaterad: 11 september 2023